Lærerik uke i Brussel

Lærerik uke i Brussel

Klikk for stort bilde

- Det er nyttig for universitetsansatte å ha en base i Brussel. Ordene tilhører Steinar Paulsen fra UiT Norges arktiske universitet, som hospiterte ved kontoret i uke 19.

Steinar er seniorrådgiver ved Avdeling for forskning- og uviklingsarbeid (AFU) ved UiT, og jobber spesielt med forskningsfinansiering og –strategi. Han ønsket å lære mer om prosessene i Brussel på dette området, og et hospitantopphold med Nord-Norges Europakontor var derfor naturlig.

 

- Først og fremst ønsket jeg å bli bedre kjent med kontoret, som UiT er partner i. Det er interessant for meg å få kunnskap om hvordan dere jobber opp mot EU-systemet og de ulike institusjonene i Brussel.         

 

Under oppholdet ved kontoret deltok Steinar blant annet på ERRIN-møte om Smart Cities og en konferanse i regi av JPI Oceans, en koordinerende mekanisme for europeiske land som investerer i marin og maritim forskning. I tillegg hadde han et møte med Forskningsrådet.

 

- Det var spesielt nyttig å bli «primet» på hva som skjer i Brussel i forkant av de ulike arrangementene. Uten kontoret som forankringspunkt hadde det vært mer tungvint å finne frem og få tak i informasjon, sier Steinar. – Her treffer man mange nordmenn som man ellers ville brukt lang tid på å møte, i Norge. Når man henger rundt et kaffebord i pausene kan man være heldig og snappe opp informasjon som kan vise seg å komme til nytte.  

 

Steinar er godt fornøyd med oppholdet, og anbefaler andre å benytte seg av hospitantordningen. – Generelt sitter jeg igjen med bedre kunnskap om EU-systemet. Når man vet mer, vet man også hva man skal spørre om, avslutter han.