Lær å skrive en god EU-søknad

Lær å skrive en god EU-søknad

Klikk for stort bilde

Er du interessert i å søke prosjektmidler fra EU og lurer på hvordan du kan skrive en best mulig søknad? Ta et kurs om EUs virkemidler for forskning og innovasjon ved Nord Universitet.

Kurset i søknadsskriving går over vårsemesteret i 2018, med søknadsfrist 8. januar.

Målgruppe er personell fra bedrifter og instituttsektor som arbeider med Forskning og utvikling (FoU), kunnskaps- og næringsparker, mastergradsstudenter samt ansatte ved høyskoler og universiteter.

– Store og komplekse

Kathryn Donnelly jobber med EU-søknader ved Nord universitet. Blant arbeidsoppgavene hennes er å veilede andre i hvor man finner utlysinger av EU-midler og å gi praktisk og administrativ støtte i alle deler av søknadsprosessen.

Som rådgiver i søknadsprosessen vet hun hvor krevende det er å sette seg inn i kriteriene for EUs forskningsprogram. Og ikke minst hvor mye arbeid som ligger bak en god EU-søknad.

– EU-prosjektene er ofte store og komplekse. De har gjerne en større finansiell ramme og innebærer et stort internasjonalt nettverk, gjerne knyttet til fremragende forskning. Og ikke minst ligger det en del prestisje i å få innvilget prosjektmidler fra EU, sier Donnelly til Nord universitet.

Studiet gir kunnskap om EUs forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer.

Kan spare tid og penger

Å reise fra Bodø til Brussel for opplæring kan være både tidskrevende og kostbart.

– Ved å få søknaden om EU-midler mest mulig riktig fra begynnelsen av, sparer søkerne både tid og penger, sier Donnelly, og legger til:

– Det i seg selv er en god nok grunn til å være med på et kurs som nettopp omhandler hvordan man søker - og lykkes med å søke - om forskningsmidler i EU-prosjekter.

Les mer om kurset på Nord universitets hjemmeside

Her kan du lese hva tidligere kursdeltakere synes om tilbudet.