La frem OECD-rapport i Bodø

La frem OECD-rapport i Bodø

Klikk for stort bildeTomas Norvoll 1

 

5. – 6. april ble High North Dialogue arrangert. I den anledning la OECD frem rapporten om NSPA i Bodø.

Den 6 april ble OECD-rapporten om Nord-Norge og NSPA lagt frem i Bodø. Blant innlederne var Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland og Chris McDonald fra OECD. De diskuterte hvordan rapporten best kan utnyttes for å skape vekst og utvikling i Nord-Norge.

I tillegg til de to innlederne ble rapporten også kommentert av blant andre Lisbeth Nylund fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, Heidi Andreassen fra Innovasjon Norge, Erlend Bullvåg fra Nord Universitet og Sveinung Eikeland fra Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. 

Heidi Andreassen fra Innovasjon Norge fokuserte blant annet på at Nord-Norge må henge med på utviklingen, spesielt når det gjelder globalisering, urbanisering og digitalisering. Nord-Norge har tradisjonelt sett fungert som en ressursbank for resten av verden - nå må vi begynne å klatre opp i verdikjeden. 

 

Økt viktighet i Europa

De nordlige og spredt befolkede regionene i Norge, Sverige og Finland (NSPA) får stadig økt betydning i de geopolitiske interessene for disse landene og for EU. De ligger i Europas periferi, men er samtidig Europas port til Arktis og Øst-Russland.

Et klima i endring, tilgang på hydrokarbon, mineralressurser og endringer i forholdet til Russland påvirker the politiske og økonomiske landskapet.

En bærekraftig utvikling av disse regionene er derfor avgjørende for å kontrollere strategiske risikoer og muligheter. Rapporten fra OECD kommer blant annet med anbefalinger for både tverrnasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå for å styrke velstand og levestandard i NSPA-regionene.

Les også: Fullsatt under OECD-lansering