La fram ny arktispolitikk

La fram ny arktispolitikk

Klikk for stort bilde

EU åpner for å arrangere Arctic Stakeholder Forum i Nord-Norge. Forumet er et av de mest konkrete punktene i den nye strategien.

An Integrated EU Policy for the Arctic, er tittelen på det siste dokumentet. Første gang EU kom med sin arktiske politikk var i 2008, så i 2012 og nå i 2016. Denne uken fikk ulike aktører med interesser i Arktis presentert den nye arktiske politikken. Vi var selvsagt invitert.

 

Klikk for stort bildeRegionkontorer, industri, interesseorganisasjoner kom på presentasjonen torsdag 2. juni. Dagen før var medlemsland, tredjeland og andre invitert. Torjus Kleiven Kandal

Aldri før har så mange ulike generaldirektorater (tilsvarer departement) vært involvert i EU sin arktiske politikk. EEAS (utenrikstjenesten) og DG MARE (maritim og fiskeri) har hatt hovedansvaret for den nye kommunikasjonen som nå sendes til Rådet (landene) og Europaparlamentet for å få innspill, før endelig tekst er klar.

 

Et at de mest konkrete punktene i den nye strategien er et såkalt Arctic Stakeholder Forum, som skal bli et møtested for forskning, vitenskap og innovasjon i regionen. EU ønsker å jobbe tettere med nasjonale, regionale og lokale myndigheter i det europeiske Arktis, og håper at forumet skal bidra til dette.

 

Forumet skal styrke samarbeid og samordning mellom ulike finansieringsprogrammer som EU har i regionen. Norge, Island og Grønland er invitert til å delta i forumet, i tillegg til representanter fra EUs medlemsstater. Smart spesialisering vil også være tema, og Norge kan også være vertskap for dette forumet som for første gang skal arrangeres allerede i år.

 

 

Europakommisjonen understreket at forumet vil være et åpent forum og både myndigheter, industrien, interesseorganisasjoner og andre kan delta. Forumet skal være årlig og arrangeres i Arktis.

Klikk for stort bildeRepresentanter fra EEAS, DG MARE, DG CLIMA, DG ENV, og DG RTD presenterte ulike elementer fra dokumentet. Torjus Kleiven Kandal

 

 

Dette nye arktisdokumentet kan bli behandlet i Rådet allerede på utenriksministermøtet 20. juni, dersom alt går etter planen og ikke større hastesaker kommer opp. En representant fra Europaparlamentet annonserte at dokumentet skal diskuteres i utenrikskomiteen 11. og 12. juli i år. Dette er et møte som er åpent for alle. Det er forventet at dokumentet blir behandlet i plenum av Europaparlamentet i november eller desember.

 

 

Dette betyr at forslaget som EEAS og Europakommisjonen nå har lansert, kan bli endret på av både Rådet (EUs utenriksministere) og Europaparlamentet.