Kunnskapsrike nordlendinger til Brussels største Arktis-konferanse

Kunnskapsrike nordlendinger til Brussels største Arktis-konferanse

Klikk for stort bildeEllen Marie Jensen fra UiT – Norges Arktiske universitet og Tonje Nermark fra Mo Industripark AS kommer til Brussel for å diskutere utfordringer i nordområdene på Arctic Futures Symposium

Den årlige konferansen Arctic Futures Symposium går av stabelen 25. november i Brussel og samler folk fra EU-institusjoner, regionkontor og øvrige aktører i og fra nordområdene.

Temaet for konferansen spenner fra sikkerhet og arbeidskapasitet i nordområdene, til utfordringer knyttet til kjønn og forvaltningen av naturressurser. Felles for temaene er at de tar utgangspunkt i et Arktis-perspektiv.

Sjekk ut årets program her.

Én av to samiske kvinner opplever vold

Gjesteforsker på Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT – Norges arktiske universitet, Ellen Marie Jensen, skal ta del i et panel som tar for seg kjønnsperspektivet i Arktis. Hun har kystsamisk bakgrunn fra Finnmark og har blant annet en doktorgrad i humaniora og samfunnsvitenskap.

Nesten halvparten av samiske kvinner vil oppleve vold i et eller annet format i løpet av livet, og er utsatt for overgrep i mye større grad enn ikke-samiske kvinner

Flere forskere, Jensen inkludert, har tatt opp tematikken om hvorvidt det er en sammenheng mellom den harde fornorskningspolitikken samene opplevde og overgrep og vold i samiske samfunn.

− På konferansen kommer jeg til å snakke om vold mot samiske kvinner og utfordringer som dette medfører, samtidig som jeg ønsker å peke på noen tiltak som kan føre til en positiv endring, sier Jensen.

Stort potensiale for arktisk industri

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskunnskap i Mo Industripark AS, Tonje Nermark, skal delta i et panel som tar for seg hvordan arktiske samfunn kan klare å sørge for at sine innbyggere har kompetansen som trengs for å konkurrere på et globalisert marked. Temaet er særlig relevant for Nord-Norge da fraflytting av ung arbeidskraft og nedgang i fødselstall gjør regionens næringsliv sårbar.

− Regionens attraktivitet, kompetansenivå og jobbskaping henger tett sammen. Det hersker liten tvil om at Nord-Norge har mange muligheter men samtidig store utfordringer. Jeg ser frem til å løfte frem landsdelens industri som et godt eksempel på at det er mulig å drive bærekraftig i arktiske strøk og lykkes på det globale markedet, selv om aktiviteten ligger på steder med naturgitte og demografiske utfordringer, sier Nermark.

− Jeg kommer også til å benytte anledningen til å peke på områder hvor politiske føringer vil bli avgjørende for hvor godt industri og øvrig næringsliv i nord vil lykkes også fremover, avslutter hun.

En selvfølge

Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør ved Nord-Norges Europakontor, mener det er en selvfølge at representanter fra Nord-Norge er med når Arktis diskuteres i EU-hovedstaden.

− Arktis blir en mer og mer aktuell tematikk i EU. Det er viktigere enn noen gang at lokale aktører fra Arktis engasjerer seg, avslutter han.