Kommisjonen lanserte etterlengtet Arktis-rapport

Kommisjonen lanserte etterlengtet Arktis-rapport

ARKTIS-AMBASSADØRER: DG MARE-kommissær Vella holder frem rapporten foran Finland, EU og Sveriges arktisambassadører. F.v. Harri Mäki-Reinikka, Marie-Anne Coninsx, Karmenu Vella og Björn Lyrvall. Foto: Mathias Ulstein, Norges delegasjon til EU. - Klikk for stort bildeARKTIS-AMBASSADØRER: DG MARE-kommissær Vella holder frem rapporten foran Finland, EU og Sveriges arktisambassadører. F.v. Harri Mäki-Reinikka, Marie-Anne Coninsx, Karmenu Vella og Björn Lyrvall. Foto: Mathias Ulstein, Norges delegasjon til EU.NSPA-nettverket delaktig i utformingen av rapporten fra Arctic Stakeholder Forum.

Fredag 19. januar ble rapporten fra Arctic Stakeholder Forum lansert i Europakommisjonen. Rapporten har som mål å kartlegge fremtidige behov for investering i arktiske strøk, basert på innspill fra aktører i regionen. Den er utarbeidet av EUs utenrikstjeneste (EEAS) og Generaldirektoratet for fiskeri og maritime saker (DG MARE).

Fiskerikommissær Karmenu Vella presenterte rapporten foran inviterte gjester fra ambassadene til Danmark, Færøyene, Grønland, Finland, Sverige, Island og Norge. Regionale interessenter var representert gjennom NSPA-nettverket, der Nord-Norges Europakontor er medlem, og Samerådet.

– EU vil fortsette å støtte opp om bærekraftig utvikling i Arktis. Samtidig må vi finne den rette balansen mellom å øke det økonomiske potensialet, ivareta det sårbare miljøet og respektere lokale og urfolks rettigheter. Denne rapporten vil hjelpe oss med denne delikate øvelsen, poengterte Vella i sin tale.

Konsultasjoner i Nord-Norge

Rapporten kommer i kjølvannet av EU sin oppdaterte arktiske politikk, som ble lansert i april 2016. Her var et av de sentrale tiltakene opprettelsen av Arctic Stakeholder Forum; en plattform for EU-institusjoner, medlemsstater, regionale og lokale myndigheter og sivilsamfunnet til å diskutere og kartlegge investeringsbehovene i nordområdene samt strømlinjeforme EUs finansieringsmuligheter.

Se bildeserie nederstNORGESBENKEN: Representanter fra Norges delegasjon til EU og Nord-Norges Europakontor. Nils og Emil helt til høyre. Foto: Mathias Ulstein, Norges delegasjon til EU - Klikk for stort bildeNORGESBENKEN: Representanter fra Norges delegasjon til EU og Nord-Norges Europakontor. Nils og Emil helt til høyre. Foto: Mathias Ulstein, Norges delegasjon til EUVåren 2017 arrangerte kontoret konsultasjonsmøter med nordnorske interessenter i samarbeid med Kommisjonen. Møtene ble holdt i begynnelsen av 2017, under Arctic Frontiers i Tromsø og Kirkeneskonferansen. Der var det bred enighet om særlig tre hovedprioriteringer for investeringer: utvidelse og forbedring av digital infrastruktur, styrking av interne og eksterne transportforbindelser og støtte til lokale økonomiske aktiviteter.

Ideene fra møtene bidro sterkt til NSPA-nettverkets samlede forslag om investeringsområder i arktiske strøk (les her (PDF, 452 kB)), som fikk gehør i den endelige rapporten (se lenke nederst i artikkelen). Vi ønsker derfor å takke alle nordnorske aktører og samarbeidspartnere som deltok.

Kan påvirke EUs budsjett og politikk

Diskusjonen rundt investeringer i Arktis er knyttet til en større debatt om framtidens regionalpolitikk og EU-budsjettene etter 2020. Det er nemlig usikkert hvor mye midler EU kan innvilge til regionale samarbeidsprogrammer i fremtiden når budsjettet minker som følge av Brexit.

Kommissær Vella forsikret de tilstedeværende om at rapporten for regionale investeringsbehov i nordområdene ikke blir lagt i en skuff og glemt.

– Konklusjonene i rapporten vil tas i betraktning når EUs neste Multiannual Financial Framework skal bestemmes, sa han, og siktet til utformingen av den syvårige finansielle rammen som regulerer EUs årsbudsjett fra 2021 til 2027.

Kommissæren oppfordret interessenter til å fortsette å bidra til utformingen av EUs arktiske politikk også i fremtiden. Han bekreftet dessuten at det skal holdes en Arctic Stakeholder Forum-konferanse i regi av EU-institusjonene i løpet av høsten 2018.

  • Klikk på lenken under for å laste ned og lese hele rapporten:

Summary report of the Arctic stakeholder forum consultation to identify key investment priorities in the Arctic and ways to better streamline future EU funding programmes for the region