Kommentar: Direktør Trond Haukanes om TTIP-forhandlingene

Kommentar: Direktør Trond Haukanes om TTIP-forhandlingene

Klikk for stort bilde www.vdma.org

 

 "En endelig TTIP-avtale kan få store konsekvenser for Norge"

 

Cecilia Malmström: Norges viktigste EU-kommissær?

Spørsmålet kan virke litt underlig for de som ikke kjenner til forkortelsene TTIP og TISA. Men for dem som er kjent med hva disse forkortelsene innebærer, så ser man nok sammenhengen.

 

Kort forklart er TTIP en avtale som forhandles mellom USA og EU og hvor TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership (norsk: Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap). TISA står for Trade in Services Agreement (norsk: Handelsavtale for servicenæringer).

 

Jeg skal i denne kommentaren ikke gå lengre inn i TISA-forhandlingene, som Norge er part i, og som omhandler servicenæringene både innenfor privat og offentlig sektor. I disse forhandlingene sitter faktisk Norge ved forhandlingsbordet og har dermed en helt annen mulighet til å påvirke resultatet enn i de pågående TTIP-forhandlingene, som Norge ikke er en del av.

 

En endelig TTIP-avtale kan få store konsekvenser for Norge. Forhandlingene mellom USA og EU om å danne verdens største frihandelsområde, har foregått siden juli 2013. Fram til nå har det blitt avholdt 10 forhandlingsrunder og den 11. runden er i skrivende stund i gang i Florida, USA.

 

Den svenske handelskommisæren Cecilia Malmström er ansvarlig for forhandlingene på vegne av EU. Hun er en erfaren EU-politiker som også var kommisær under Barroso, med ansvar for innenrikssaker.

 

Sjømathandelen mellom Norge og EU

Det er flere avtaler som regulerer sjømathandelen mellom Norge og EU. TTIP-avtalen kan påvirke Norges muligheter for tollfri eksport av enkelte typer fisk til både EU og USA. Det er dessverre mange som tror at dette vil holde seg uendret takket være EØS-avtalens protokoll 9, men dette er noe tvilsomt da en frihandelsavtale mellom EU og USA vil kunne føre til nødvendige, harmoniserende endringer i de ulike avtalene som regulerer Norges sjømateksport til EU.

 

Fiskeri og landbruk er ikke en del av EØS-avtalen, men sektorene blir utvilsomt berørt av nye avtaler, endringer og regelverk som EU vedtar. Det er derfor viktig at det er tett kontakt mellom norske myndigheter og EU om det som skjer rundt TTIP-forhandlingene.

 

Det skrives og menes mye om TTIP i norske medier og offentlighet. Enkelte mener at avtalen aldri vil bli signert. Andre at en eventuell avtale vil ha mange negative følger blant annet i form av markedstilgang for genmanipulerte produkter. Noen igjen mener at multinasjonale selskaper vil kunne saksøke enkelstater hvis disse legger hindringer i veien for fri konkurranse.

 

Jeg tror det vil være naivt av oss å sitte stille i båten og håpe på at avtalen ikke blir noe av. En lignede avtalen mellom USA og 11 andre land i Stillehavsregionen er nå ferdigforhandlet og vil utgjøre verdens største frihandelsområde frem til en eventuell TTIP-avtale er på plass. Obama har også satset mye prestisje i at en slik avtale skal være ferdig før hans presidentperiode er slutt.

 

Derfor tror jeg det er viktig for nasjonen Norge å sette inn store ressurser for å få til en assosiering opp mot TTIP-forhandlingene som kan ivareta tilgangen til verdens største og mest kjøpekraftige marked for vår viktigste fremtidsnæring – fiskeri og havbruk. Den jobben må først og fremst gjøres av våre myndigheter, men også vi som arbeider innenfor forskjellige næringsforeninger, fagbevegelse, og regionskontorer må bruke vårt nettverk til dette arbeidet.

 

Cecilia Malmström som EU-kommisær for handel blir derfor en særdeles viktig person for norske politikkere og byråkrater å få tilgang til i forhandlingsprosessen for å ha et håp om å kunne forme en eventuell endeling TTIP-avtale.

 

Denne kronikken er skrevet av Nord-Norges Europakontors direktør Trond Haukanes og stod på trykk i Nationen 27.10.2015