Kommentar: Derfor bør Tromsø fremmes som arktisk hovedstad

Kommentar: Derfor bør Tromsø fremmes som arktisk hovedstad

Foto: Simon Johannsson - Klikk for stort bildeFoto: Simon JohannssonÅ fremme Tromsø som arktisk hovedstad er verken et «kommunalt prestisjeprosjekt» eller «svimlende dyrt PR-stunt», slik Martin Lægland, politisk redaktør i iTromsø, fremstiller det i sin kommentar fra 3. mai. Derimot er det en sjelden mulighet for byen og landsdelen til å bygge en sterk internasjonal profil som kan bidra til å påvirke debatten om Arktis. 

Vi som arbeider for Nord-Norge i Brussel møter ofte personer med begrenset kunnskap om Arktis. De fleste har hørt om isbjørn og klimaendringer, noen om snøkrabbe og skrei, men de færreste om menneskene som bor og lever der.

Men hva hvis vi snur på dette? Hva vet vi om europeiske regioner som Dalmatia, Vallonia og Padania? For ikke å snakke om Transilvania (merk: annet enn om blodtørstige mytologiske vesener)? Garantert like lite som de vet om oss. Med avstand minsker både kunnskap og interesse, men har man viktige interesser og et budskap må man likevel prøve å nå ut.

Hva vil vi være kjent for?

Da Estland, med sine 1,3 millioner innbyggere, overtok formannskapet i EU-rådet sommeren 2017 gjorde de et strategisk valg. De fokuserte spesifikt på å dele sine erfaringer med digitalisering. I løpet av det kun 6 måneder lange formannskapet lyktes de i å skape et omdømme som resulterte i at mange nå assosierer Estland med datateknologi. Etter deres initiativ står digitalisering høyere på EUs agenda, med Tallinn i rollen som Europas svar på Silicon Valley.

På samme måte har Oslo etter lang tids målrettet arbeid vunnet retten til å kalle seg europeisk miljøhovedstad i 2019. Oslo vil få en fyrtårnsposisjon og mulighet til å løfte frem høyt politisk prioriterte saker som miljø, klima og sirkulærøkonomi.

Omdømme gir innflytelse og må bygges innenfra

Leksen i disse eksemplene er at omdømme gir innflytelse. Estland og Oslo har skapt en plattform for å snakke om sine kjernesaker og blitt synlige for mennesker langt utenfor sin vanlige krets. Samtidig lyktes de fordi de demonstrerte kompetanse og kredibilitet.

Tromsø har nå en unik mulighet til å posisjonere seg som møteplass og midtpunkt for de store diskusjonene om Arktis. Byen har over flere tiår bygget opp sterke miljøer innen arktisk kunnskap og er vertskapsby for sekretariatet til Arktisk Råd og internasjonale konferanser som Arctic Frontiers.

Tromsø må by på seg selv!

Men enda viktigere; Tromsø har muligheten til å vise seg frem som en varm, moderne, fremoverlent by med mennesker, næring og kultur. Kort fortalt er byen et levende eksempel på det Arktis vi ønsker at verden skal vite om.

Arktisk hovedstad må være mer enn bare en tittel – det er en rolle som må tas. Hvis man er seriøse i ønsket om å synliggjøre landsdelen for å få bukt med misoppfatninger må debatten faktisk foregå i våre hjemtrakter – ikke bare i London, Brussel eller New York. Da hjelper det å etablere en sterk internasjonal profil som lar lokalbefolkningens stemmer bli hørt. En tydeligere profilering av Tromsø vil gi landsdelen en enda sterkere stemme og bidra positivt til vårt arbeid i Brussel.