Klimakrisen presser EUs regelverk

Klimakrisen presser EUs regelverk

Klikk for stort bildeVisepresident Frans Timmermans mannen med hovedansvaret for Green Deal Elyxandro Cegarra/Europakommisjonen I 2050 sikter EU på å være den første klimanøytrale økonomien i verden. Omstillingene krever enorme investeringer og ikke minst regelendringer

Endringer fra status quo vil som regel gagne noen mens andre taper. I dette tilfellet bekymrer EU seg for at mindre tilpasningsdyktige og fossilavhengige regioner som risikerer å bli hengende etter når Green Deal skal gjennomføres.

Nytt fond skal sikre en rettferdig overgang

EU har store ambisjoner om å bremse eventuelle negative effekter knyttet til det grønne skiftet. Ved å sikre klimavennlige investeringer i de mest karbonavhengige regionene skal EU sørge for en inkluderende omstilling.

Just Transition Mechanism (JTM) er en av finansieringsmekanismene som skal sørge for at hele EU kommer seg samlet igjennom det grønne skiftet.

I et dokument fra Europakommisjonen kommer det frem at JTM blir på 100 milliarder euro over EU-budsjettet. I tillegg kommer finansiering fra medlemslandene. Fondet skal skape synergier samhørighetspolitikken og virkemidler som InvestEU.

Klikk for stort bilde  

Klimaendringene presser regelverket

EUs statsstøtteregelverk skal sørge for like konkurransevilkår i det indre markedet. Med de nye støtteordningene og fondene, så kan man nok forvente at reglene må endres.

Hva dette vil innebære i praksis er usikkert, men det er likevel et område som er i rask utvikling.

Nord-Norges Europakontor ble i sin tid opprettet som følge av at den differensierte arbeidsgiveravgiften i Norge ble gjort ulovlig i henhold til EUs konkurranseregler. Det er derfor nødvendig å følge utviklingen for å unngå nye overraskelser i møte med EUs regelverk, sier direktør ved kontoret Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Les mer om hvordan utvidelsen av kvoteordningen (EU ETS) kan påvirke Nord-Norge her

Kommisjonen har signalisert at de første konkretiseringene av de nye klimalovene kommer i mars og fredag 31. januar holdes lynkurs i Just Transition Mechanism for regionkontorene i Brussel, hvor Nord-Norges Europakontor skal delta.

Les mer om Just Transition Mechanism og Green Deal her

Image result for Green deal - Klikk for stort bilde

Se bildet i full størrelse her