Kan være smutthull i differensiert arbeidsgiveravgift

Kan være smutthull i differensiert arbeidsgiveravgift

Klikk for stort bildeDet nordnorske selskapet Kimek Offshore AS i Kirkenes har stevnet EFTAs overvåkningsorgan ESA inn for EFTA-domstolen.

Bakgrunnen er ESAs vedtak fra juni i år der ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i Norge ble godkjent frem til 2020, står det i en pressemelding fra ESA.


Kimek Offshore mener reglene i dag gjør det mulig for firmaer utenfor Nord-Norge å benytte seg av ordningen til å utkonkurrere nordnorske bedrifter, stikk i strid med ordningens intensjon, sier administrerende direktør Greger Mannsverk til Dagens Næringsliv.

Mannsverk hevder at dagens regler har et «smutthull», der selskaper sørpå som leier ut arbeidskraft nordpå, kan registrere sin aktivitet som «nordnorsk». Dermed slipper de arbeidsgiveravgift de ellers må betale.
 
Kimek Offshore mener at ESA skulle ha foretatt en mer omfattende granskning av den differensierte arbeidsgiveravgiften.
 
Kimek Offshore har imidlertid ikke reist innvendinger mot ordningen som sådan. Søksmålet gjelder hvilke regler som skal gjelde ved utleie av arbeidskraft.
 
ESA skriver at søksmålet ikke har noen umiddelbare konsekvenser for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for ESAs beslutning fra juni i år ligger fast.
 
Først når dom foreligger fra EFTA-domstolen, kan man si noe om eventuelle konsekvenser for beregningen av arbeidsgiveravgift for selskaper som leier ut arbeidskraft.
 
Nord-Norges Europakontor prioriterer høyt arbeid med å ordninger som differensiert arbeidsgiveravgift, for å øke aktiviteten i Nord-Norge. Differensiert arbeidsgiveravgift er et verktøy som skal kompensere for merkostnader i distriktet, gi grunnlag for nye etableringer og motvirke fraflytting i Nord-Norge.