Julian Vangen: "Verdiøkning av norsk sjømateksport avhenger av parallel vekst innen tradisjonelt fiske og havbruk"

Julian Vangen: "Verdiøkning av norsk sjømateksport avhenger av parallel vekst innen tradisjonelt fiske og havbruk"

Klikk for stort bilde

Foredragsholdere fra nord satte sitt preg på programmet til årets Arctic Futires Symposium.

 

Julian Vangen fra Norges Råfisklag innledet om den voksende sjømatnæringen i Nord-Norge og den høye graden av entreprenørskap i landsdelen. Vangen påpekte at trenden med at utenlandske skip bruker norske havner er synkende og at dette er utfordrende for de havnene som opplever redusert aktivitet.

 

Videre understreket Vangen på spørsmål fra salen om fremtiden for norsk fiskeeksport ligger i tradisjonelt fiske eller havbruk, at for at verdien av norsk sjømateksport skal fortsette å øke, er det viktig at både fiskere og oppdrettsnæringen utvikler seg sammen.

 

Begge sektorer er avhengig av hverandre med tanke på utvikling av ny teknologi, logistikk og kunskap om lokale forhold. Det vil derfor være viktig at veksten i de to næringene skjer parallelt.

 

Stein Mathisen fra Varanger Kraft hold innlegg om innovasjon innen fornybar energi i Finnmark. Terje Aunevik fra Pole Position Logistics orienterte om den økende transportaktiviteten til og fra Svalbard, samt det høye teknologi nivået som bidrar til forretningsmuligheter og vekst på øygruppen.

 

Flere publikummere ga uttrykk for at de hadde lært mye nytt om det europeiske Arktis etter disse foredragene.

 

Regional utvikling i et Arktis i endring var hovedtema under årets Arctic Futures Symposium.Denne årlige konferansen ble arrangert her i Brussel 17. og 18. november og programmet tok blant annet for seg forretningsutvikling og innovasjon i Arktis, blå vekst og rollen til det Arktiske råd. Todagers arrangementet ble avsluttet meg paneldiskusjon på Norges Hus blant Senior Arctic Officials fra Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. Du kan lese mer her.

 

Arctic Futures Symposium er en av de største konferansene i Brussel med Nordområdene som. Det er en stor arena hvor ulike interesseholdere får mulighet til å fronte ulike utfordringer, behov og muligheter i nord. Kontoret er medarrangør på denne konferansen sammen med blant annet Statoil og International Polar Foundation.