Innstramming av handelsforbud mot selprodukter i EU

Innstramming av handelsforbud mot selprodukter i EU

Klikk for stort bilde

Innspill fra de nordiske og baltiske landene viste seg å ha vært fånyttes da Europaparlamentet med overlegent flertall i går stemte for en innstramming av handel med selprodukter i EU. 

Europaparlamentet stemte for en innstramming av forbudet mot handel med selprodukter i EU, et forbud som ble vedtatt av EU i 2009 men klaget inn til WTO av Norge og Canada på bakgrunn av handelsdiskriminering. Etter flere runder i WTOs tvisteløsningspanel, kom handelsorganisasjonen i 2014 frem til at EUs forbud ikke er mer restriktiv enn det som er nødvendig.

 

Innstrammingen som nå er vedtatt av Europaparlamentet er en presisering av forbudet som er godkjent tidligere, og tydeliggjør unntaksbetingelsene for inuitter, som har selfangst og handel med blant annet selskinn som en viktig nærings- og inntektskilde. Forbudet omfatter nå også handel med selprodukter som er biprodukter av selfangst utført som marin ressurskontroll for å beskytte fiskebestander, et såkalt MRM (Marine Resource Management) unntak som tidligere var tillat i EU.

 

Debatten i Europaparlamentet mandag kveld understreket at EU landene har ulike standpunkt i denne saken. Mange av parlamentarikerne holdt dyrevelferd som viktigste årsak til å opprettholde forbud mot handel av selprodukter i EU, med unntak av selprodukter produsert av inuitter.

 

Representanter for de nordiske og baltiske landene stilte blant annet spørsmålstegn ved definisjonen av hvem som har rett til å kunne kalle selfangst «mest sitt». Den svenske representanten Fredrik Federley understreket at vi har en arktisk tradisjon med selfangst som kan dateres tilbake til slutten av forrige istid, i nordiske land som Norge, Sverige og Finland, og sidestilte dermed denne tradisjonen med inuittenes historiske tradisjoner.

 

Andre påpekte også at det er problematisk at det ikke lengre skal være mulig å drive handel med selprodukter som blir et overskuddsprodukt av selfangst, da det ikke foreligger et forbud mot selfangst i seg selv. Du kan finne videoer fra debatten «Trade in seal products» her.

 

Avstemmingen tirsdag gjorde det klart at standpunktet til de nordiske og baltiske landene var i mindretall og at en innstramming av handelsforbudet mot selprodukter i EU er nødvendig. Både parlamentet og rådet må godkjenne endringene før de kan tre i kraft.