Hydrogen skal få fart på Europas grønne økonomi

Hydrogen skal få fart på Europas grønne økonomi

Klikk for stort bildeMo Industripark satser på hydrogen i sin grønne omstilling MIP Både regjeringen og EU gir ut hydrogensstrategier mens nordnorske miljøer sitter allerede klare med foten på gassen

Europa trenger fornybar energi og Europakommisjonen jobber nå med en hydrogenstrategi. Den er ute på åpen høring frem til 8. juni og vil etter planen ferdigstilles i slutten av måneden.

Hydrogen vil ha en sentral rolle i omstillingen av Europas energisystem, med særlig vekt på omstillingen av industrisektoren. Investeringene skal også bidra til å hjelpe Europa ut av koronakrisen.

EUs Green Deal legger skyhøye klima og miljø-ambisjoner til grunn for alt unionen foretar seg fremover. Omstillingsbehovet blir enormt når EU nå tar sikte på å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050.

Norge har også fulgt opp med sin egen strategi og drømmen om bærekraftig hydrogenproduksjon i Nord er dermed et par steg nærmere.

Tempoet økes raskt

– Fra både norsk og europeisk side går nå utviklingen svært raskt. Dette presenterer et mulighetsrom for nordnorske aktører i Europa. Nå er det viktig at alle relevante nordnorske aktører griper muligheten og viser vei for resten av kontinentet, konstaterer direktør ved Nord-Norges europakontor Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Nordnorske miljøer i front

På industrisiden ligger nordnorske aktører allerede i front.

Celsa, Statkraft og Mo industripark går inn for å produsere «grønt stål» ved hjelp av miljøvennlig hydrogenkraft allerede i 2022. Det betyr at utslippene skal halveres frem mot 2030.

Lenger nord i landsdelen finner vi også Berlevåg-prosjektet Haeolus som ønsker å produsere hydrogen ved hjelp av Europas mest effektive vindkraftverk. Dette gjør de blant annet ved hjelp av finansiell støtte fra EU gjennom Horisont 2020.

En rekke andre satsninger er også på gang i Nordland for eksempel gjennom Glomfjord Hydrogen A/S.

Første norske hydrogenstrategi

Den norske regjeringen  publiserte sin hydrogenstrategi 3. juni 2020. Også her fokuseres det på tungindustrien og transportsektoren, noe som er godt nytt for de nordnorske fylkene. Blant annet skal det bevilges mer penger til regionene for å omstille hurtigbåttransporten.

Industrimiljøene på Mo etterlyser likevel at den norske strategien skal sørge for større risikoavlastning for hydrogenpioneerene. 

Norge kan fortsatt bidra

I Europakommisjonens dokument utelates Norge, noe som har reist bekymringer hos enkelte norske politikere. Det påpekes likevel i høringsdokumentet at områdene som nevnes, eksempelvis Ukraina, har geopolitisk betydning for EU.

Norge og nordnorske aktører har dermed fortsatt mulighet til å bidra til EUs hydrogenpolitikk i høringsrunden og, ikke minst, senere. Europa er både vår største og viktigste handelspartner på energi. Vi er også med i både det nordiske og europeiske kraftmarkedet, noe som gjør oss til en naturlig europeisk partner.

Penger på å hente også for forskningsmiljøene

Hydrogen blir ikke bare en del av industristrategien. I EUs neste forskingsprogram, Horisont Europa, får gassen en spesiell rolle.

Det skal opprettes et såkalt europeisk partnerskap. Dette gjøres for å håndtere større europeiske utfordringer som krever en mer målrettet innsats enn det man får gjennom en enkelt utlysning.