Hvordan bør EU bruke penger i Arktis?

Hvordan bør EU bruke penger i Arktis?

Klikk for stort bildeEU vil investere mer i den arktiske regionen, og ønsker innspill fra folk i nord. I den forbindelse inviterer Nord-Norges Europakontor til et møte i Tromsø den 23. januar.

 

Europakommisjonen har opprettet Arctic Stakeholder Forum, der regioner i den europeiske delen av arktis, Nord-Norge inkludert, gjennom diskusjoner og en offentlig høring skal identifisere investeringsbehov i Arktis. Forumet er en del av EUs forberedelser for neste langtidsbudsjett etter 2020 og inkluderer prioriteringer innenfor forskjellige EU-programmer.

 

Northern Sparsely Populated Areas -nettverket (NSPA) har tatt på seg ansvaret for konsultasjonsprosessen. Det betyr at 14 regioner i Nord-Norge, Øst- og Nord-Finland, Midt-Sverige og Nord-Sverige skal gi felles innspill til Europakommisjonen om grensekryssende investeringer i Arktis. Dette møtet er en del av konsultasjonen, og arrangeres av NSPA og Europakommisjonen.

 

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til å delta i diskusjonen. Mer informasjon, program og påmelding finner du her.