Hva skjer i EU 2019?

Hva skjer i EU 2019?

Klikk for stort bildeFoto: Europaparlamentet

 

Hvilke utfordringer og muligheter står EU ovenfor, og hva står på den politiske agendaen i løpet av året? 

European Parliamentary Research Service (ERPS) publiserte i januar sin årlige rapport «Ten issues to watch in 2019», som tok for seg det som blir sett på som de store hendelsene i 2019.

Parlamentsvalg i mai

Et av årets store høydepunkt er valget til Europaparlamentet i mai. Valget vil kunne føre til store endringer i det politiske bildet i Europa. Valget vil foregå mellom 23.-26. mai.

På nåværende tidspunkt ser det ut til å bli et mer fragmentert parlament enn tidligere. Det har det siste tiåret vært en generell nedgang i støtten til de tradisjonelle politiske partiene.

Den franske presidenten, Emmanuel Macron, har tidligere uttalt at dette blir et valg for eller mot Europa da det er nå ligger tyder på en stor økning av populistiske representanter som er skeptisk til EU.

Les mer om valget her.

Veien videre uten Storbritannia

Man kan jo ikke snakke om parlamentsvalg uten å se på det faktum at dette vil bli uten Storbritannia. EU27 – veien videre uten Storbritannia, er også på listen over topp 10 ting å følge med på i 2019. Med en mengde uvissheter og en kompleks prosess med mange utfordringer, er dette virkelig noe å følge med på.

Politikk for havet

Med klimaendringer som truer og påvirker økosystemer verden over og den store mengden plast og forsøpling er dette viktig. Om vi fortsetter på samme måte som nå kan det i 2050 være mer plast enn fisk i havet.

Havet som ressurs er viktig å ta vare på, og i dag står vi ovenfor mange utfordringer. Jobben med en politikkutforming for havet har også fått sin plass på topp 10 ting å følge med på.

I 2019 er det forventet å komme EU-lovgivning som tar sikte på å håndtere marin forsøpling fra plast. Dette vil gjøres ved å senke bruken av de topp 10 typene av engangsplast som finnes langs Europas strender. Det er snakk om å innføre tiltak som for eksempel forbud mot disse typer plast.

Det forhandles også om en ny internasjonal traktat for det marine biologiske mangfoldet i «havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon», og forventes å starte for alvor i henhold til FNs konvensjon om Havets lov (UNCLOS).

Det nevnes også at «Our Ocean» konferansen vil holdes i Oslo i Oktober. Du kan lese om fjorårets arrangement her.

Digitalisering, geopolitikk og elektrisk mobilitet

Rapporten går også inn på geopolitiske saker, som relasjoner mellom EU og Afrika og hvordan EU bør forholde seg til «handelskrigen» mellom Kina og USA. Videre diskuteres også digitalisering og intern sikkerhet, fremtidig finansiering av unionen og elektrisk mobilitet.

Du finner den fullstendige rapporten her.

Ti ting å følge med på i 2019:

  1. Europaparlamentsvalget i mai
  2. EU-27 – veien videre uten Storbritannia
  3. Fremtidig finansiering av Unionen
  4. Afrika – muligheter i «tvillingkontinentet»
  5. Handelskrig(er): Kina, USA og Europa
  6. Intern sikkerhet i en digital tid
  7. Mot en politikkutforming for havetmuligheter og politikkutforming
  8. Fra kunstig intelligens til en kollektiv intelligens
  9. Digitale transformasjoner
  10. Elektrisk mobilitet: el-kjøretøy som en del av en bærekraftig retning