Havforskningsinstituttet overrasket representanter fra Europaparlamentet

Havforskningsinstituttet overrasket representanter fra Europaparlamentet

Klikk for stort bilde Tonje Nermark Denne uken deltok kontoret på Havforskningsinstituttets seminar om blå vekst på Norges hus her i Brussel.

Til stede i salen var blant annet representanter fra ulike interesseorganisasjoner, norske regionskontor samt flere representanter fra Europaparlamentet.

 

Havforskningsinstituttet hadde lagt opp til et tett, innholdsrikt program med en rekke tema innen blå vekst. Tittelen på seminaret var New frontiers for blue growth.

 

Vi fikk blant annet høre om de uante mulighetene som ligger i marine organismer av direktøren for Marbank, Kjersti Lie Gabrielsen. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør for akvakultur ved Havforskningsinstituttet innledet om matsikkerhet og fremtidsrettede tiltak i forhold til utfordringer rundt fiskeoppdrett.

 

Espen Johnsen og Aud Vold presenterte ny innovativ fangstteknologi som både kan skåne fiskebestander og økosystemet under havoverflaten

 

I den sistnevnte kategorien var Vold, leder for CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and processing technology), inne på tema om fiskevelferd, og hvilke fordeler man har ved å bruke mer skånsomme fangstmetoder under fiske.

 

Flere av representantene fra Europaparlamentet i publikum lot seg særlig interessere i hva fiskevelferd er og en av dem kommenterte senere i spørsmålsseksjonen av seminaret:

 

-Jeg vet hva fisk er og jeg vet hva velferd er, men jeg har aldri hørt om de to konseptene sammen!

 

Vold forklarte salen hvordan mer skånsomme fangstmetoder er fordelaktig for både fiskebestander og kvaliteten på fisken, da fisk som av ulike grunner må slippes ut igjen etter fangst klarer seg bedre, samt at kvaliteten på fisk som blir utsatt for minst mulig stress under fangst, har bedre kvalitet for forbruker.

 

-Meget interessant! Utbrøt den samme representanten.

 

Havforskningsinstituttets seminar var meget innholdsrikt og er et særlig aktuelt tema for tiden både her i Brussel og også hjemme i Nord-Norge.

 

Du kan lese mer om foredragsholderne, samt laste ned presentasjonene her