H2020 og etterfølgeren: prosessen mot bedre europeisk FoU

H2020 og etterfølgeren: prosessen mot bedre europeisk FoU

Klikk for stort bilde

Midtveisevalueringen av Horisont 2020 sier mye om hvordan det neste rammeprogram kan bli, og det er mange aktører involvert.

Forbedringspotensial i H2020

Midtveisevalueringen av Horisont 2020 ble publisert den 30.mai i år. Evalueringen viser at programmet så langt har vært vellykket og tiltrukket seg mange flinke forsknings- og innovasjonsmiljøer fra hele Europa. Dette byr imidlertid også på utfordringer: mens suksessraten i det forrige programmet var 19-20%, er den nå på kun 12-14%.

Evalueringen slår fast at H2020 er underfinansiert, og ytterlige 60 milliarder euro hadde vært nødvendig for å kunne finansiere alle søknader som ble vurdert excellent i søknadsprosessen. Kortere søknadsprosesser, tydeligere utlysningstekster og mer åpen evalueringsprosess er blant tiltak som evalueringen anbefaler for de tre gjenstående årene med FP8.

Enklere og mer effektiv FP9

Kommisjonen er i gang med å forberede sitt forslag til det neste rammeprogram for forskning og innovasjon, FP9. Den såkalte RISE-gruppen (Research, Innovation and Science Policy Experts) som skal gi råd til kommisjonen, har foreslått blant annet å droppe de kunstige konsortiumkravene (som minst 3 partnere fra 3 land). Gruppen ønsker også å legge mer vekt på små prosjekter og støtte enkelte forskere og forskergrupper i stedet for å gi midler til store konsortia og internasjonale selskaper. Også Europaparlamentets forskningskomite har laget en rapport om H2020 som skal vedtas i plenum i juni.

Mer forskningssamarbeid innen forsvar og sikkerhet

Kommisjonen selv har indikert at de vil inkludere defence research i FP9, og regner med at europeisk samarbeid innen forsvarsindustrien vil spare Europa 25-100 milliard euro årlig. Denne prioriteringen er naturlig i lys av den globale strategien for EU (fra juni 2016) og European Defence Action Plan (fra november 2016).

Påvirket av Brexit

Prosessen mot det nye rammeprogramet er forsinket på grunn av Brexit, og et betydelig mindre EU-budsjett skaper bekymringer for finansieringen av FP9.

Det er nå forventet at Europakommisjonen skal legge frem sitt forslag i september 2018, et halvt år senere enn det som var planlagt. Den 3. juli arrangeres det en stor konferanse i Brussel hvor den offentlige høringen om FP9 skal lanseres. Her skal også Lamy-gruppen, som har fått i oppdrag å evaluere hvordan effekten av europeisk forskning og innovasjon kan maksimeres, lansere sin rapport. Kommisjonen skal legge frem en kommuniké som skisserer hvordan Horisont 2020 sin etterfølger skal bli i løpet av høsten.

Flere aktører har allerede publisert position paper om FP9. Les for eksempel hva Portugal, Belgia, Danmark, Norge og Det Europeiske Forskningsråd mener om det kommende programmet.