Grønn Nordlandskonferanse

Grønn Nordlandskonferanse

Klikk for stort bildeTomas Norvoll under Nordlandskonferansen 2017 Maja Busch Sevaldsen

I forrige uke deltok kontoret på årets Nordlandskonferanse i Bodø. På plakaten sto tema som det grønne skiftet og overgangen til fornybar energi.

– Politikerne i Nordland satser på det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og gjenvinning, det sier Tomas Norvoll, fylkesrådsleder i Nordland. Han poengterer også at det grønne skiftet må handle om arbeidsplasser, og trekker frem Mo industripark som er verdensledende innen sirkulærøkonomien. Europakommisjonen presenterte i 2015 et veikart for sirkulærøkonomien i Europa, hvor det ble beregnet at tiltakene i EU-pakken vil skape 580.000 arbeidsplasser frem mot 2030, Mo industripark er dermed en av de arbeidsplassene i Norge og Nordland som kan skape vekst i regionen i årene som kommer.

 

 

Klikk for stort bildeKathrine Næss, fra Alcoa Mosjøen Maja Busch Sevaldsen En annen viktig industribedrift i regionen er Alcoa i Mosjøen. Verksdirektør Kathrine Næss påpekte at norsk industri for lengst har startet prosessen mot et lavutslippssamfunn. Alcoa er verdensledende i prosessindustrien, og produksjonen av aluminium i Mosjøen er tuftet på ren vannkraft. Siden 1990 har utslippene fra anlegget falt med 40 %, mens produksjonen på samme tid har økt med 37 %.

 

Andre talere under Nordlandskonferansen inkluderte Norges nye olje- og energiminister, Terje Søviknes, som mente at utbygging av olje- og gassindustrien er helt nødvendig for overgangen til et lavutslippssamfunn. – Uten olje og gass hadde velferds-Norge fått seg en skikkelig knekk, det grønne skiftet skjer ikke uten støtte fra næringa, sier Søviknes.