Gode nyheter for nordnorske forskere: Europakommisjonen vil øke FoU-potten

Gode nyheter for nordnorske forskere: Europakommisjonen vil øke FoU-potten

Foto: Europakommisjonen - Klikk for stort bildeFoto: EuropakommisjonenEuropakommisjonen vil øke midlene til forskning og innovasjon, og kutte andre steder.

Onsdag 2. mai la budsjettkommissær Günther Oettinger frem Europakommisjonens forslag til flerårig budsjett (kort: MFF). Tross flere kutt foreslås en økning i midler til forskning- og innovasjonssektoren. Budsjettforslaget er på til sammen 1135 milliarder euro (2018-priser) og skal dekke perioden 2021-2027.

For å demme opp for Brexit foreslås en økning i nasjonale innskudd fra medlemslandene fra 1 % (EU28) til 1,11 %. av EU27s bruttonasjonalinntekt (BNI).

Av budsjettet øremerkes omtrent €100 milliarder til programmer for forskning og utvikling (FoU), der brorparten går til Horizon Europe (etterfølgeren til Horizon2020).

Stor økning

Til sammenligning har Horizon2020 et totalbudsjett på €77 milliarder. Dersom budsjettposten betrygges av Rådet og Parlamentet vil det bety en økning på hele 30%. Legger man til budsjettene for innovasjon og digitalisering er totalen på €114.8 milliarder, som er en økning på 50% fra forrige periode. I tillegg foreslås det at budsjettposten for Erasmus+ dobles til €30 milliarder.

De første reaksjonene fra FoU-aktører i Brussel er svært positive, selv om forslaget er lavere enn det Europaparlamentet (€120 milliarder) ønsket. At FoU-budsjettet øker selv om Storbritannia går ut av EU tolkes som et viktig signal og en nødvendighet i konkurranse med sterke aktører som USA og Kina.

Etter kunngjøringen uttalte forskningskommissær Carlos Moedas at dette vil utgjøre den største investeringen i europeisk forskning og innovasjon noensinne.

Kutter andre steder

Mange var spente på hvordan Storbritannias utgang fra unionen ville påvirke budsjettet for neste periode. Brexit medfører nemlig et årlig «tap» på omtrent €13 milliarder. Men tross utmeldelsen foreslår altså Europakommisjonen å øke budsjettet.

I budsjettet reduseres de to største budsjettområdene, landbruk og samhørighet/utjevningsmidler, med omtrent 5 prosent hver. Postene utgjør nesten to-tredjedeler av nåværende budsjett. Samtidig foreslås det å øke postene for sikkerhet, migrasjon, utenrikspolitikk, miljø, i tillegg til nevnte FoU, ungdomstiltak, utdanning og digitalisering.

Vil skattlegge bruk av plast

For å dekke gapet foreslår Kommisjonen å skape nye inntektskilder. Blant de mer spenstige forslagene er ideen om å skatte medlemslandene for bruk av plast som ikke er resirkulerbar (0.80 € per kilo). De foreslår dessuten å opprette en mekanisme som gir EU muligheten til å holde tilbake, redusere eller begrense overføringer til medlemsland som ikke lever opp til rettssikkerheten.

Men det er viktig å huske at budsjettforslaget kun er et forslag. Veien frem til vedtak i 2019 blir lang og kan medføre mange endringer. Endelig budsjett vedtas i Rådet, etter samtykke fra Europaparlamentet.

Les pressemeldingen om budsjettet her