Fullt hus på NSPA nettverksseminar

Fullt hus på NSPA nettverksseminar

Klikk for stort bilde

12. oktober var NSPA vertskap for et nettverksseminar på Midt-Sveriges Europakontor. 

NSPA står for Northern Sparsely Populated Areas og er et regionalpolitisk  samarbeid mellom 14 regioner i Nord-Norge, Nord- og Midt-Sverige samt nordlige og østlige deler av Finland.  

 

Bakgrunnen for samarbeidet er de mange felles utfordringene som regionene deler; spredt befolkning, hard klima og lange avstander. Til sammen representerer nettverket det Europeiske Arktis. 

 

Nettverkseminaret fant sted under Open Days 2015 og på programmet var diskusjon om rapporten Growth from the North, som ble publisert tidligere i år. Rapporten er et samarbeid mellom en ekspertgruppe komponert av statsministerkontorene i Norge, Sverige og Finland.

 

Norge, Sverige og Finland har mye til felles når det kommer til både økonomi, miljø og sosiale interesser i det Europeiske Arktis. Rapporten identifiserer fire vekstfaktorer og fire instrumenter som Norge, Sverige og Finland kan benytte for å sikre bærekraftig økonomisk vekst i Nord.

 

Alle direktørene for de ulike regionskontorene som er medlem i NSPA nettverket var tilstede på dette seminaret og ga deltakerne en innføring i NSPAs arbeid samt deltok i diskusjonen om rapporten.

 

De understreket viktigheten av at Norge, Sverige og Finland kommuniserer med én stemme opp mot EU i arktiske spørsmål. En av målsettingene til NSPA nettverket er å sikre nettopp dette.

 

Etter seminaret fikk de rundt 70 deltakerne mulighet til å snakke med interessenter fra andre NSPA regioner, noe flere fant svært nyttig. Fra Norge deltok representanter fra de tre nordligste fylkeskommunene, samt NHO Nordland.

 

Du kan lese hele rapporten her.

 

Denne artikkelen er et løst oversatt utdrag fra en lengre artikkel publisert på NSPA sine nettsider som du kan lese her