Fullsatt under OECD-lansering

Fullsatt under OECD-lansering

Klikk for stort bildeFylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, under paneldebatten. (Alle foto: Johannes Ødegård, Nord-Norges Europakontor)

Forrige uke la OECD frem sin rapport om NSPA. For de norske fremmøte ble det flere innholdsrike dager i Brussel.

 – Hvorfor skal norske fylker og kommuner bruke tid og ressurser på Europaarbeid? spurte kommunal- og regionalråd i norges delegasjon til EU, Eivind Lorentzen.

 

Han var en av foredragsholderne for de fremmøte fra kommune- og fylkes-Nord-Norge. De hadde tatt turen til Brussel for OECD-lanseringen, men siden rapportlanseringen ikke startet før på ettermiddagen, inviterte Nord-Norges Europakontor til foredrag om Norge i Europa mandag formiddag.

 

Klikk for stort bildeKommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen presenterer norsk europaarbeid.

De fremmøte fra nordnorske fylker og kommuner fikk dermed lære mer om både Norges forhold til EU og om hvordan Norge gjennom EØS-midlene bidrar til å redusere ulikheter i Europa.

 
Klikk for stort bildeBente Knutsen Helland (Troms fylkeskommune), Marianne Bremnes (Ordfører Harstad), Geir Inge Sivertsen (ordfører Lenvik) og Torbjørn Trane Jensen (Nordland fylkeskommune) var blant de fremmøte til foredragene på Europakontoret

Etter interessante og lærerike foredrag, som også fikk frem latteren hos de fleste, dro både kontoret og de norske besøkende til EUs Regionkomite for å overvære og bidra til OECDs rapportlansering.

 

Fullsatt

Klikk for stort bildeDet var ingen ledige sitteplasser igjen i foredragssalen hos EUs Regionkomite.

Hos EUs Regionkomite var over 150 sitteplasser fylt opp av både norske, svenske og finske representanter, samt andre som var interessert i OECDs rapport om de nordligste regionene i Europa.
Klikk for stort bildeF.v.: Normunds Popens, Markku Markkula, Mari Kiviniemi
I tillegg til EU-toppledere som Markku Markkula (President i EUs Regionkomite) og Normunds Popens (Direktør for DG REGIO i EU-kommisjonen) var også Mari Kivinimi, stedfortredende generalsekretær for OECD i Paris tilstede som hovedtalere.
 
De fremhevet viktighetene av at regionene jobbet sammen, og at rapporten fra OECD kan være et viktig redskap for regionene fremover.
 
Etter en kaffepause var det lagt til rette for paneldebatt, og fra norsk side stilte både statssekretær Grete Ellingsen og fylkesrådsleder Tomas Norvoll for å diskutere hvilken betydning rapporten kan få for Norge.
 
Klikk for stort bildeLysbilde fra Tomas Norvolls innlegg under lanseringen.

Fylkesrådsleder i Nordland, Thomas Norvoll, la vekt på mulighetene for verdiskapning i regionen, samtidig som han fremhevet at infrastruktur også påvirker eksporten av norsk sjømat.

 
Klikk for stort bildeStatssekretær Grete Ellingsen
Statssekretær Grete Ellingsen la vekt på at regionene spiller en viktig rolle for utvikling, og at innspill fra regionene er viktig for beslutningene som tas nasjonalt.
 
Etter en innholdsrik dag inviterte fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Myrseth, til mottakelse sammen med fylkesordfører Erik Lövgren i Västernorrland i Sverge og leder for NSPA-nettverket og direktør for regional utvikling i Pohjois-Savo i Finland, Satu Vehreävesa.
 

Oppfølgingsforum

Etter rapportlanseringen mandag 13. mars, fulgte NSPA tirsdag 14. mars opp med et forum hvor OECD-rapporten ble satt i en større europeisk sammenheng, og med fokus på hvordan regionene kan utnytte rapporten på best mulig måte.
 
Forumet fant sted hos Sveriges representasjon til EU, og politikere fra alle NSPA-regionene var tilstede. Det var også Fabian Zulegg, direktør for European Policy Center (EPC), som holdt åpningsinnlegg om situasjonen for EU, og trakk blant annet frem utfordringene med populisme i de kommende valgene i Nederland og Frankrike.
 
Klikk for stort bildeFabian Zulegg under oppfølgings-seminaret etter rapportlanseringen.

Når Storbritannia forsvinner ut av EU vil det også medføre at EU får mindre midler på stadig flere prosjekter, men Zulegg påpekte at sammenhengen mellom penger som blir brukt på utdanning, og resultatene ikke er så sterk som mange tror. Zulegg fremhevet derfor at utnytting av ressurser og økt fokus på kvalitet kan være mer avgjørende enn å fokusere på å bevilge mer midler.

 
EPC-direktøren påpekte også at Brexit er en mye større utfordring for Storbritannia enn for EU.
 
Klikk for stort bildeOECD-analytiker Chris McDonald
 
OECD-analytiker Chris McDonald fulgte deretter opp med en grundigere gjennomgang av OECD-rapporten, og hva denne sier om muligheter og utfordringer for NSPA-regionen. 
 
Klikk for stort bildeKiira Keski-Nirva, rådgiver på Nord-Norges Europakontor

Etter en lunsjpause ble det et seminarverksted med NSPA-representantene hvor blant andre Kiira Keski-Nirva fra Nord-Norges Europakontor gikk gjennom innspill til NSPA sin rapport i forbindelse med Arctic Stakeholder Forum.

 
Klikk for stort bildeRobert Uitto fra Region Jämtland-Härjedalen

Robert Uitto fra Region Jämtland-Härjedalen avsluttet forumet med en oppsummering av de siste to dagene, og pekte på muligheter fremover for NSPA-samarbeidet.

 

Torsdag 6. april legges OECD-rapporten frem i Bodø. Les invitasjon her, og meld deg på her.