Fremmet nordnorske innspill til regjeringens EU-strategi

Fremmet nordnorske innspill til regjeringens EU-strategi

Emil Bremnes (midten) fra kontoret i møte med Audun Halvorsen (t.v.). I bakgrunnen: Kommunalråd Eivind Lorentzen ved Norges delegasjon til EU. - Klikk for stort bildeEmil Bremnes (midten) fra kontoret i møte med Audun Halvorsen (t.v.). I bakgrunnen: Kommunalråd Eivind Lorentzen ved Norges delegasjon til EU.

Regjeringen har begynt utarbeidingen av en ny strategi for samarbeidet med EU for perioden frem til 2021. Strategien skal etter planen vedtas i mars og skal følges opp med et årlig arbeidsprogram.

24. januar møtte Nord-Norges Europakontor, og andre norske aktører i Brussel, med statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet. Formålet var å dele erfaringer og innspill om hvilke saker kontorene mener regjeringen bør fokusere på i samarbeidet med EU de kommende årene.

På vegne av våre eiere og partnere kom vi derfor med følgende innspill til den kommende EU-strategien:

  • Nordområdepolitikk – Oppfordring til eksplisitt å nevne «nordområdene/Arktis» i neste EU-strategi, og prioritere nordområdene i dialogen med EU.
  • Statsstøtte – Tett oppfølging av revideringen av EUs regelverk for regionale støtteordninger, særlig differensiert arbeidsgiveravgift.
  • FoU – Inkludering av arktisspesifikke fagområder i norske innspill til 9. rammeprogram (FP9).
  • Næringsliv – Sikret markedsadgang for nordnorske varer etter brexit, spesielt for sjømat.

Innspillet er basert på problemstillinger og muligheter som relaterer til Nord-Norge i forbindelse med EU-samarbeidet de kommende årene.