Fortsetter bli kjent-runden

Fortsetter bli kjent-runden

Klikk for stort bilde– Det er mange felles faktorer i de nordiske landene, både når det kommer til styrker og utfordringer. Vi må jobbe sammen og bruke de ressursene Arktis gir oss for å utvikle regionene.

Det uttalte nyvalgt europaparlamentariker Elsi Katainen fra Finland etter å ha møtt NSPA i Brussel denne uken.

NSPA møtte også parlamentarikerne Nils Torvalds og Mauri Pekkarinen, for å bli kjent og fortelle om felles muligheter for den kommende tiden.

Mikael Janson, direktør ved North Sweden European Office, presenterte NSPA og fortalte om arbeidet som gjøres i regionene, og hvordan man jobber med utfordringene, blant annet gjennom arbeidet med Arctic Investment Platform.

Det var bred enighet etter møtet at man må få til felles arrangementer i Europaparlamentet til høsten, hvor fokus på Arktis og NSPA-områdene vil være sentralt. Enighet om å jobbe for å få til felles arrangement i Europaparlamentet til høsten

Møtet var en del av arbeidet som legges ned i etterkant av valget til Europaparlamentet. Som vi tidligere har skrevet om, ble rundt en tredjedel av representantene i Europaparlamentet skiftet ut. Det betyr at Nord-Norges Europakontor og nettverket vårt, NSPA, må bli kjent med de nye politikerne som er opptatt av tematikk og politikk som er viktig for Nord-Norge og Arktis.