Forstudie avdekker store investeringsbehov i Arktis

Forstudie avdekker store investeringsbehov i Arktis

Klikk for stort bilde Forstudien til Arktisk investeringsplatform (AIP) er klar og viser store investeringsbehov på opp mot 30 millioner kroner

Både EU og OECD har funnet ut at mangel på risikovillig kapital er en av de store utfordringene i europeisk Arktis, også i Nord-Norge. Forstudien bekrefter dette og indikerer at investeringsgapet hos mange bedrifter kan være på over 30 millioner kroner.

Les oppsummeringen av forstudien her

Store muligheter for Arktis og Europa

Betydelige mengder kapital trengs for å dekke bedriftenes behov, men det kan bli enda dyrere å ikke utnytte det store vekstpotensialet i nord.

Den arktiske investeringsplatformen skal ikke bare hjelpe bedriftene lokalt, men også bidra til å ta Europa videre. Målsetningene med platformen bidrar også til Europakommisjonens Green Deal og regionalpolitikk.

Et smartere NSPA-område

Regionene i NSPA har lenge jobbet med AIP og Nord-Norges Europakontor har vært en aktiv medspiller.

Les også: Ny platform skal bidra til større investeringer i Nord

Anbefalingene fra EU og OECD er at regionene i Nord-Norge, Nord-Finland og Nord-Sverige samarbeider tettere. Forstudien konkluderer med det samme og slår fast at et tettere regionalt samarbeid er helt kritisk for å dekke investeringsgapet.

Regionene skal også jobbe smartere ved å inkludere både kunnskapsinstitusjoner og næringsliv. AIPs planer ligger dermed tett opp mot EUs anbefalinger om å benytte seg av smart spesialisering som strategi. Det skal føre til en bedre utnyttelse regionenes egne konkurransefortrinn.

Klikk for stort bildeRegionene som inngår i NSPA-samarbeidet 

Forstudien viser vei

Prosjektet går nå inn i første fase. I løpet av 2020 er planen å sette forbedre kommunikasjonen mellom aktører i regionen via bedre organisering og kunnskapsdeling. Dette skal føre til en mer permanent organisering av prosjektet.

I den andre fasen er målet å tilby små- og mellomstore bedrifter (SMB) støtte til å utvikle forretningsplaner. Dette gjøres for å bedriftene mer attraktive for investeringer. I tredje og siste fase ønsker man å få satt opp investeringsfondet.

Les hele forstudien her

Besøk også AIPs hjemmeside her

Klikk for stort bildeVeien fremover for AIP