Forslaget om stans av all oljeaktivitet i Arktis forkastet

Forslaget om stans av all oljeaktivitet i Arktis forkastet

Klikk for stort bildeDette kartet viser Norsk Polarinstitutt sine kart av iskanten i mars måned i perioden 1985 - 2014. (Se http://www.npolar.no/no/fakta/iskantsonen.html)

Europaparlamentet foreslår ikke et forbud mot petroleusmvirksomhet i den isfrie delen av Arktis

Europaparlamentet (EP) vedtok sin rapport om Arktis i dag. Rapporten som var utarbeidet av både utenriks- og miljøkomiteen i parlamentet ble godkjent, men det var knyttet mest spenning rundt endringsforslagene i rapporten som gjaldt utvinning av olje og gass og fiskerettigheter i Arktis.

 

EP er særlig interessert i Arktis fordi klimaendringene bringer nye miljø- og sikkerhetsutfordringer i Arktis og fordi mindre is åpner nye sjøruter og fiskeområder for fiske. Parlamentet frykter konkurranse om naturressursene og håper at deres tiltak for å beskytte det sårbare arktiske økosystemet, som å forby oljeboring vil skape et lav-spenningsområde med større rom for samarbeid.

 

Følgende endringspunkter ble godkjent:

  • EP oppfordrer medlemsstatene å forby subsidier til fossilt drivstoff som senker kostnadene for energiproduksjon med fossilt brensel, med sikte på å gjøre utnyttelse og bruk av fossilt brensel mindre attraktivt
  • Oppfordrer EU å fremme strenge sikkerhetstiltak og regulatoriske standarder innen miljøvern og sikkerhet for leting og produksjon av olje internasjonalt: krever et forbud mot oljeboring i isfylte arktiske farvann i EU og EØS (inkluderer Norge), og at EU sørger for sammenlignbare standarder i sikkerhetstiltak innen Arktisk råd og med de arktiske statene
  • Kommersielle fiskerier i Arktis må skje i samsvar med internasjonale avtaler knyttet til området, inkludert Svalbardtraktaten av 1920, med rettighetene til eventuelle parter i slike avtaler, og med eksisterende historiske fiskerettigheter

 

Følgende ble nedstemt:

  • EP oppfordrer Kommisjonen og medlemsstatene å arbeide i internasjonale fora mot et fremtidig totalforbud mot utvinning av arktisk olje og gass for å nå målet om en lavkarbonøkonomi
  • Understreker at arktiske farvann er sårbare for offshore boring av fossilt brensel, bruk av noe som vil bidra og akselerere klimaendringer som truer regionen; er av den oppfatning at EU må samarbeide med internasjonale partnere for å stoppe offshore oljeutvinning i arktiske farvann

 

Dette betyr at de mest omstridte punktene som å forby oljeutvinning i hele Arktis ble droppet, mens punktet om isfylte arktiske farvann (icy Arctic waters) ble stående, noe som ikke har konsekvenser for dagens olje- og gassvirksomhet i Norge.

 

Beslutningene som ble tatt i EP i dag er ikke bindene, men sender et sterkt signal til Europakommisjonen, EUs medlemsland og Norge om hva Europaparlamentets folkevalgte mener om utviklingen i Arktis.