Fornyer samarbeidet

Fornyer samarbeidet

Klikk for stort bilde

Begge universitetene i nord fornyer avtalen med Nord-Norges Europakontor

Nord Universitet inngikk en partnerskapsavtale med kontoret i mars 2013. Det nylig fusjonerte universitetet satser på å øke innsatsen når det gjelder internasjonalt samarbeid, innenfor både utdanning og forskning, men også regionale spørsmål.

 

- Nord universitet har et regionalt ansvar. Da vil Nord-Norges Europakontor for oss bidra med en viktig møteplass for sentrale nordnorske aktører som jobber opp mot EU, sier Jan-Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Nord Universitet.

 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet inngikk i likhet med Nord Universitet en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i 2013. Som Norges tredje største universitet er det viktig for UiT å fremme sin forskning og utdanning opp mot EU. Da blir kontoret en viktig aktør, ikke bare for å fremme UiT, men også for å fremme nordnorske miljøers konkurransekraft i Europa.

 

- Partnerskapet i Nord-Norges EU-kontor er ett av virkemidlene UiT bruker for å bygge nettverk i Europa og for å gi innspill til prosesser i Brussel, sier Pål Vegar Storheier, forskningsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet. 

 

Direktør ved Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes, mener det er viktig for kontoret at de to universitetene i regionen ønsker å fortsette samarbeidet.

 

- Regionen tjener på at våre to universiteter ser betydningen av internasjonalt samarbeid  og at kunnskapen om EU sine utviklingsprogram økes. Samtidig er det positivt for kontoret at vi kan bidra med å knytte utdanning i Nord tettere opp mot EU-institusjonene i Brussel, sier direktør Haukanes.  

 

Nord-Norges Europakontor, som ble opprettet i 2005, er eid av de tre nordligste fylkeskommunene. I tillegg har kontoret i dag seks samarbeidspartnere, som stort sett har kontrakter på to år.