Fornyer kontakten med Nord-Norges Europakontor

Fornyer kontakten med Nord-Norges Europakontor

Klikk for stort bilde

Tromsø kommune og Salten Regionråd har bestemt seg for å forlenge samarbeidet med Nord-Norges Europakontor for to nye år. 

Direktør ved Nord-Norges Europakontor, Trond Haukanes, er glad for at de to samarbeidspartnerne ønsker å være med i to nye år.

 

 

- Våre partnere er viktige for kontoret, og de er også en ressurs vi gjerne benytter oss av i ulike arrangementsammenhenger både i Norge og i Brussel. Vi er svært glade for at både Tromsø kommune og Salten Regionråd ønsker å videreføre samarbeidet, sier direktør Haukanes.

 

 

Tromsø kommune har vært en av kontorets samarbeidspartnere siden 2013. For den nyvalgte politiske ledelsen i Tromsø kommune er internasjonalt arbeid en prioritert oppgave og derfor er samarbeidet og kontakten med Nord-Norges Europakontor viktig.

 

 

- Politisk ledelse i Tromsø er interessert i og ser viktigheten av både nordområde- og nord-sørsamarbeid. Her kan Nord-Norges Europakontor blant annet bidra med kunnskapsspredning ut i Europa om de arktiske områdene og Tromsø som arktisk hovedstad,” sier Elin Jørgensen, varaordfører i Tromsø kommune.

 

 

Salten Regionråd ble partner, i kontoret i 2014. For Regionrådet er kontakt opp mot EU viktig fordi norsk kommunesektor i større og større grad påvirkes av beslutningene tatt av EU. Nord-Norges Europakontor bistår Salten Regionråd med blant annet promotering av Salten som region i ulike fora, informasjon om saker og prosesser i EU som kan påvirke Nord-Norge og Saltens politikkområder.

 

 

- Vi er fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Nord-Norges Europakontor fram til nå, og ser fram til fortsettelsen av dette,” sier Kjersti Bye Pedersen, sekretariatsleder ved Salten Regionråd.

 

 

Nord-Norges Europakontor, som ble opprettet i 2005, er eid av de tre nordligste fylkeskommunene. I tillegg har kontoret i dag seks samarbeidspartnere, som stort sett har kontrakter på to år.