Forlenget støtte til charterreiser fra Nord-Norge

Forlenget støtte til charterreiser fra Nord-Norge

ESA vedtok i forrige uke at støtteordningen for charterreiser til Nord-Norge blir forlenget

Klikk for stort bilde Ragnar Bøifot

I Nord-Norge kan man nå juble etter at støtteordningen for charterreiser til Nord-Norge blir forlenget til 31. oktober 2017. Dette har ESA, EFTAs overvåkingsorgan, bestemt. 

 

I juli 2013 godkjente ESA støtteordningen for tre år, men forsinkelser i iverksettelsen gjorde at fondet ikke ble virksomt før oktober 2014. Etter forespørsel fra norske myndigheter har ESA akseptert at ordningen kan forlenges.

 

Utvidelse av støtteordningen vil gi norske myndigheter grunnlag for å evaluere hvilken virkning støtteordningen har hatt på utviklingen av reiselivsnæringen, og om den har bidratt til å motvirke fraflytting.

 

Formålet med charterfondet er å øke bruken av flyplasser i Nord-Norge i lavsesong og dermed styrke utviklingen av reiselivsnæringen i regionen. Fondet dekker deler av kostnadene for turoperatørene som setter opp charterfly til Nord-Norge, noe som reduserer den økonomiske risikoen deres.