Forlenger partnerskapsavtalen

Forlenger partnerskapsavtalen

Svein Ove Haugland og Nils Kristian Sørheim Nilsen holder frem den nye avtalen. Foto: Benedicte Nielsen, Norges Råfisklag - Klikk for stort bildeSIGNERT: Svein Ove Haugland og Nils Kristian Sørheim Nilsen holder frem den nye avtalen. Foto: Benedicte Nielsen, Norges RåfisklagNord-Norges Europakontor og Råfisklaget fortsetter samarbeidet.

- Vi er veldig fornøyde med å ha Norges Råfisklag med på laget videre, sier kontorets direktør Nils Kristian Sørheim Nilsen.

Mandag 30. april skrev han og Råfisklagets assisterende direktør, Svein Ove Haugland, under på en to-årig forlengelse av partnerskapsavtalen. Møtet fant sted i Råfisklagets lokaler på Kystens Hus i Tromsø.

- Vi ser frem til et tett og godt samarbeid. Råfisklaget er en viktig aktør for nordnorsk næringsliv og sentral i sikringen av bærekraftig verdiskapning i nordområdene, sier Nilsen.

Råfisklaget har vært sammenhengende partner i kontoret siden januar 2011, og er en av kontorets eldste partnere. Kontoret leverer jevnlige oppdateringer og status på EUs fiskeripolitikk og andre områder som er av interesse for Råfisklaget.

I den reviderte avtalen er handelspolitikk med relevans for norsk fiskerinæring tatt med som interesseområde. Råfisklaget skal dessuten promoteres av kontoret inn mot EUs institusjoner, hvor de også får en arena for å komme med innspill til EUs politikkutvikling.