Foreslår fiskemulighetene for Atlanterhavet og Nordsjøen

Foreslår fiskemulighetene for Atlanterhavet og Nordsjøen

Klikk for stort bilde

Tirsdag kom nyheten om at kommisjonen foreslår å beholde eller øke kvotene for 35 fiskearter i 2016. Samtidig strammes fangsmulighetene for 28 arter inn. 

Dette har kommisjonen kommet frem til etter vitenskapelig råd. 

 

Kommisjonen har valgt å sette opp kvoten på en del fiskearter for å gjøre overgangen til fiskere enklere, etter kravet om å landføre all fangst i EU fra og med 1. januar 2016.  Denne ekstra kvoten har som mål å kompensere for all den ekstra fisken man må landføre.

 

Kvotene er bygget opp mot kommisjonens mål om å nå MSY. Det vil si at fiskeindustrien kan ta den høyeste mengden med fisk fra havet, men samtidig holde bestandene sunn.

 

Les hele saken her.