Forbereder seg på ny regionalpolitikk

Forbereder seg på ny regionalpolitikk

Klikk for stort bildeRepresentanter fra både Finland, Sverige og Norge deltok på NSPA-forumet i Mikkeli, Finland.

Endringer i EUs regionalpolitikk tilbyr muligheter, men kan også skape nye utfordringer for NSPA. 

NSPA Forum 2016 med representanter fra Nord-Norge, Nord- og Midt-Sverige og Øst- og Nord-Finland var samlet i Mikkeli, Sør-Savo region i Finland den 9.-10 juni. Regionen er kjent for sine vakre innsjø og store skoger, og er spesialisert i biomassprosessering, miljø- og matsikkerhet, smarte materialer, digitalisering og økologisk matproduksjon.  

 
 
Under årets møte var det to hovedsaker: Revurdering av EU sin regionalpolitikk etter 2020 og framgang av OECD-rapport. Det var EU sin nye arktiske politikk som tegnet en politisk ramme for diskusjonen.
 
 
Europakommisjonen skal i løpet av dette og neste år skissere europeisk regionalpolitikk etter 2020. Det forventes endringer når det gjelder for eksempel strukturfondmidler - det vil si at kommisjonen ønsker å øke andel av private investeringer for eksempel i form av EFSI (europeisk fond for strategiske investeringer), og bevilge mindre direkte støtte til regionale prosjekter. EU-programmer skal også effektiviseres, trolig med å redusere antallet for forskjellige programmer.
Klikk for stort bildeInnsjøen Saimaa utenfor Mikkeli
 
 
Eventuelle endringer i regionalpolitikken kan påvirke hvordan Nord-Norge argumenterer for bruk av regionale støttemidler, som differensiert arbeidsgiveravgift, og det er derfor viktig å følge utforming av denne politikken tett, noe kontoret gjør på vegne av fylkeskommunene.    
 
 
OECD-rapporten ble også diskutert på møtet. Nå har alle regioner i NSPA, deriblant Finnmark, Troms og Nordland, fått et utkast til rapporten som analyserer regionene, og har tre uker tid til å gi tilbakemelding til OECD. Hele rapporten, inkludert analyse og politikkforslag på regionalt, nasjonalt og EU-nivå, skal vedtas på OECD-møte i november. Denne rapporten kan bli et veldig viktig verktøy for hele NSPAs lobbyvirksomhet som går på regionalpolitikk, statsstøtteregelverk og investeringsprioriteringer i Brussel og i nasjonale hovedsteder.  
 
 
Forumet i Mikkeli konkluderte med at det blir viktig for NSPA å tenke strategisk når det gjelder vårt arbeid med den arktiske politikken, regionalpolitikk og OECD-rapporten. Vårt felles budskap er at NSPA er en region med ressurser og potensial, men trenger fortsatt ekstra støtte, som for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift, for å realisere potensialet. 
 
 
NSPA er et regionalpolitisk samarbeid mellom 14 fylker i Nord- og Øst-Finland, Nord- og Midt-Sverige og Nord-Norge. Nettverkets målsetning er å synliggjøre og etablere forståelse i EU for utviklingsmuligheter og utfordringer, som er karakteristiske for Europas nordligste regioner. Dette gjør vi ved å sikre at EU tilrettelegger for videre utvikling i regionen.