– Fokus på handling under Arctic Circle i Reykjavik

– Fokus på handling under Arctic Circle i Reykjavik

Klikk for stort bilde Arctic Circle Arktis har blitt populært å snakke om og de mange arktisrelaterte konferansene drar stadig store navn. Arctic Circle i Reykjavik var intet unntak.

Fra 10. til 13. oktober ble verdens nest største Arktis-konferanse arrangert i Reykjavik. Sammen med 4000 andre deltagere, deltok Nord-Norges Europakontor for å følge politikkutformingen i Arktis.

Konferansen kunne by på workshops og seminarer innenfor en rekke tema som polarforskning, innovasjon, smart spesialisering og transport.

Klima og geopolitikk får mest oppmerksomhet

Karmenu Vella, EUs kommisær for miljø, fiskeri og maritime spørsmål, prioriterte å bruke sin taletid til å vektlegge viktigheten Arktis har for EU og sa at

Den europeiske union ønsker et sterkt Arktisk og et bærekraftig Arktis.

Kommisæren dro fram en rekke store pengesummer som skal ha blitt brukt på Arktisrelaterte saker. Blant annet undersrekte Vella at EU vil prioritere digital infrastruktur og grenseoverskridende samarbeid fremover i neste budsjettperiode.

Vella avsluttet sin tale med å understreke at EU vil fortsette å verne regionens kulturelle og miljømessige arv.

Amerikanerne stilte mannsterke

Ikke bare aktører fra det europeiske Arktis var godt representerte ved konferansen. Blant amerikanerne som viet sin tid til Arctic Circle var tidligere visepresident i USA, John Kerry. Han tok med seg både geopolitikk og miljø til den Arktiske scenen.

Den tidligere visepresidenten påpekte en økende tendens der blant andre USA leder en såkalt «War on Science» samt en krig mot den liberale verdensordenen der man baserer politikk på internasjonale avtaler og institusjoner.  

Kerry ble også tildelt The Arctic Circle Prize for sitt Arktis-engasjement. Den tidligere visepresidenten oppfordret også publikum til å delta i «World War 0» og refererte til kampen mot å oppnå 0-utslippssamfunnet.

–  We are one a dangerous path and the time is running out, konstaterte Kerry under sin takketale.

Konsekvensene av klimaendringene kan føre til at store områder blir ulevelige, noe som vil ha geopolitiske spenninger som følger. For Arktis sin del ser man at Golfstrømmen svekkes og at havtemperaturen stiger – endringer som kan ha uante følger for leveligheten også i Arktiske strøk.