EUs maritime transportpolitikk til høring

EUs maritime transportpolitikk til høring

Klikk for stort bilde Wikimedia Commons Strategiplanen for EUs maritime transportpolitikk som ble lagt fram i 2009 av Europakommisjonen er nå til høring.

Strategiplanen gikk ut på å fremme trygg, sikker, ren og effektiv transport hvor den langsiktige konkurranseevnen til europeisk skipsfart, relaterte maritime næringer i verdens markeder, og utfordringen med å tilpasse sjøtransportsystemet til det 21. århundre er hovedpunktene i denne strategiplanen.

 

Strategiplanen ligger nå åpen for innspill fram til 22. april i form av en spørreundersøkelse på nett. Undersøkelsen vil være med å bidra til Europakommisjonens midtveisevaluering av strategien.

 

Spørreundersøkelsen og mer informasjon finner du hos Europakommisjonen