EUs første plaststrategi: Nye regler for fiskere og havner

EUs første plaststrategi: Nye regler for fiskere og havner

Foto: Europakommisjonen - Klikk for stort bildeFoto: EuropakommisjonenEU har lansert en europeisk strategi som skal redde planeten, beskytte innbyggerne og styrker industrien.

EUs første europeiske strategi på plast skal fremme sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling. Strategien skal bidra til å beskytte miljøet for plastforurensing og samtidig fremme vekst og innovasjon. EU ønsker å gjøre en skremmende utfordring om til en positiv mulighet - for hele Europas framtid.

EUs strategi sier at måten produkter designes, produseres, brukes, og resirkuleres i Unionen må endres. Dette skal skape nye arenaer for investering og arbeidsplasser.

 • Ifølge de nye planene skal all plastemballasje være resirkulerbar innen 2030.
 • Bruk av engangsplast vil bli redusert og bruk av mikroplast begrenset

Den nye strategien innebærer at EU vil:

 • Gjøre resirkulering lønnsomt for bedrifter: Nytt regelverk for emballasje kommer for å gjøre det mer vennlig for resirkulering. Dette betyr at mer plast blir gjenvunnet og flere resirkuleringsstasjoner etablert, noe som gjør at kostnadene går ned.
 • Begrense plastavfall: EU-regelverk har allerede bidratt til vesentlig mindre bruk av plastposer i mange EU-land og nye kommende planer vil komme på annen engangsbruk av plast og fiskeutstyr. Dette gjennom kampanjer og nytt regelverk i løpet av året. 
 • Hindre forsøpling av havet: Nye regler på havnefasiliteter skal få bukt med havsøppel fra skip og heller få skipene til å ta søppel til land og at det blir ivaretatt der. Det er fokus på at dette ikke skal være for byråkratisk for havnemyndigheter.
 • Føre til investeringer og innovasjon: Kommisjonen skal lage en guide til medlemslandene og bedrifter om hvordan man kan minimere plastavfall. Støtte til innovasjon vil bli oppskalert med ytterligere 100 millioner euro som finansierer utviklingen av smartere og mer resirkulerbare plastmaterialer, gjør resirkuleringsprosesser mer effektive, og sporing og fjerning av farlige stoffer og forurensninger fra resirkulert plast.
 • Stimulere til endring over hele verden: I tillegg til det EU-land gjør selv, vil de også samarbeide med partnere fra hele verden for å oppdage globale løsninger og utvikle internasjonale standarder. De vil også fortsette å støtte andre, som for eksempel EUs bidrag til å rydde Ganga-elva i India.

Dette skjer nå

 • Det nye direktivet om havnemottak som ble nylig foreslått av Kommisjonen, skal til Europaparlamentet og EU-landene (Rådet) for godkjenning.
 • Forslag om krav til strengere regulering av engangsplast, vil blir presentert av Kommisjonen senere i 2018.
 • Kommisjonen vil starte arbeidet med revisjon av direktivet om emballasje og emballasjeavfall og utarbeide retningslinjer for separat innsamling og sortering av avfall. Skal være klart i 2019.

For hele listen over tiltak og deres tidslinje, se her.

Bakgrunn

 • Europeere kaster rundt 25 millioner tonn plast hvert år. Mindre enn 30 prosent av dette resirkuleres
 • Plast utgjør 85 prosent av søpla langs fjæra over hele verden
 • Mikroplast havner i våre lunger gjennom luften, maten vi spiser og vannet vi drikker. Per nå vet man ikke hvilke konsekvenser dette har på mennesker og naturen.

Ler mer om strategien her