EUs arktisambassadør skryter av arbeidet til NSPA-regionene

EUs arktisambassadør skryter av arbeidet til NSPA-regionene

Klikk for stort bilde– De nordlige regionskontorene er ekstremt aktive og bidrar virkelig til bevissthet om Arktis her i Brussel.

Det uttalte EUs ambassadør for Arktis, Marie-Anne Coninsx tidligere denne uken, under konferansen Exploring Common Arctic Solutions i Brussel.

Coninsx fortsatte lovordene med å fortelle om besøket til Mo Industripark AS tidligere i vår, et besøk som ble til på grunn av Tonje Nermark fra MIP AS sin deltakelse på Arctic Stakeholder Conference i fjor høst, med et budskap som imponerte ambassadøren.

– Da jeg fortalte familien at jeg skulle til en industripark i Nord-Norge trodde de ikke på meg, for de trodde ikke at industri så langt nord var mulig, uttalte hun.

Coninsx avsluttet med å si at Arktis må på toppen av EUs agenda, der hvor den hører hjemme.  

Felles løsninger for Arktis

Konferansen ble arrangert av det finske utenriksdepartementet og økonomi- og arbeidsdepartementet, med bakgrunn i det finske formannskapet av Arktisk Råd fra 2017-2019, som hadde nettopp det å utforske felles løsninger for Arktis som sitt fokus. Konferansen så også fremover mot det finske formannskapet i Ministerrådet i EU, som starter 1. juli i år.

Det er forventet at Finland vil legge frem sine fokusområder om kort tid, men det ble uttrykt at de planlegger å ta en sterk rolle innenfor Arktis og revideringen av EUs arktispolitikk.

En rekke arktisaktører var tilstede, og fra talerstolen ble både klima og miljø, bærekraftig utvikling og samarbeid løftet frem som viktige fokusområder fremover. Geopolitikk var også en viktig tematikk, og det var bred enighet om at alle som er interesserte i Arktis, ikke bare de arktiske landene, må inkluderes.

Også Nils Kristian Sørheim Nilsen ved Nord-Norges Europakontor tok til orde for hva som er viktig å fokusere på i Arktis, og uttalte at det er viktig å handle nå, og at selv om geopolitikk er viktig å diskutere, må vi ikke glemme det vi allerede er enig om, og aktivt arbeide for å nå de målene.

– Vi må ikke glemme det vi har diskutert i over ti år, vi må fortsette det aktive arbeidet samtidig som vi diskuterer nye temaer, uttalte Sørheim Nilsen.

Klikk for stort bildeVenter på arktisrapport

Det var knyttet spenning til Jari Vilén, seniorrådgiver i arktissaker i Europakommisjonen sitt budskap, fordi det var ventet at han ville legge frem sin rapport på fremtidig arktispolitikk. Det viste seg at rapporten er forsinket, men det er forventet at den ferdigstilles om få dager.

Vilén poengterte at klima, geopolitikk og sikkerhet er av økt viktighet, og at EU derfor må revidere sin arktispolitikk for å adressere dette.

Vi kommer tilbake med oppdateringer angående rapporten når denne foreligger.