Europaparlamentets første vennskapsgruppe for Arktis etablert

Europaparlamentets første vennskapsgruppe for Arktis etablert

Klikk for stort bildeUrmas Paet. Foto: Julie BremnesStortingspolitiker Margunn Ebbesen deltok på lanseringen av Europaparlamentets første vennskapsgruppe for Arktis, initiert av Arktis-venn og europaparlamentariker Urmas Paet. Nord-Norges Europakontor var medarrangør på lanseringen.

Tilstede på arrangementet var flere europaparlamentarikere, representanter fra EU-institusjoner og samarbeidspartnere fra en rekke arktiske land. I sin tale til forsamlingen takket Ebbesen for invitasjonen og snakket om viktigheten av godt samarbeid mellom Norge og EU. Hun trakk også frem at Norge er en sterk tilhenger av EUs klimapolitikk, men at man ikke må glemme det menneskelige perspektivet

­− Vi må sørge for at de 500 000 menneskene som bor i Nord-Norge har tilgang til gode helsetjenester, utdanning og jobber slik som alle andre nordmenn forventer å ha. For å få til dette trenger vi å utvikle naturressursene på en fornybar måte. Å finne balansegangen her er stadig et hett tema i norsk politisk debatt i dag, og vi deler gladelig av våre erfaringer og perspektiver med den nyetablerte vennskapsgruppen.

I tillegg trakk hun frem Norge som en av EUs viktigste samarbeidspartnere når det gjelder bærekraftig forvaltning av hav.

En ekte Arktis-venn
Under åpningen av vennegruppen fortalte europaparlamentariker Urmas Paet om hans engasjement for Arktis. Han understrekte at formålet med vennegruppen er å lage en uformell diskusjonsplattform i Europaparlamentet, men at dette ikke kommer til å hindre dem i å ha seriøse diskusjoner rundt arktisrelevante tema. Som estlender kommer Paet fra et land med tett kulturell og historisk tilknytning til arktiske land som Russland og Finland, uten at Estland har noe direkte innflytelse eller medlemskap i den mellomstatlige organisasjonen Arktis Råd.

Klikk for stort bildeMargunn Ebbesen og Urmas Paet, ved siden av bildevisning fra Discover Barents' fotokonkurranse. Foto: Julie BremnesPaet har lenge vært interessert i Arktis. Under en klimadebatt i Europaparlamentet i oktober fokuserte Paet på hvordan geopolitiske spenninger kan bli enda tydeligere når isen i Arktis smelter og baner vei for nye gjennomfartsruter og endrer tilgangen til naturressurser som fisk. I tillegg understrekte han at arktiske land ikke må bli stående alene ansvarlige for å iverksette klimatiltak, da issmeltingen i Arktis skjer som følge av utslipp fra hele verden.

Se Europaparlamentets saksliste og klimadebatten her.

Stas med Arktis-fokus
Direktør på Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen, synes det er stor stas at Europaparlamentarikerne ser viktigheten av å løfte Arktis. I sin tale til vennskapsgruppen fokuserte han på viktigheten av at institusjoner som Europaparlamentet tar avgjørelser om Arktis på riktig faktagrunnlag. På den måten sørger man for å alltid ha det menneskelige perspektivet i bakhodet når Arktis blir diskutert, samtidig som man forhindrer at diskusjoner om regionen blir redusert til stereotypier.

Klikk for stort bildeDirektør ved Nord-Norges Europakontor, Nils Kristian Sørheim Nilsen t.v.Hva gjør Europaparlamentet?
EU-strukturen består av Europakommisjonen, Det europeiske råd og Europaparlamentet. Sistnevnte er EUs eneste organ hvor vanlige EU-borgere kan stemme frem sine folkevalgte. Parlamentets 751 parlamentarikerne velges fra alle EUs medlemsland og valg avholdes hvert femte år. Forrige valg ble avholdt våren 2019, og omtrent 60 % av de sittende parlamentarikerne er nye av året. Europaparlamentet godkjenner budsjett- og lovgivningsforslag fra Europakommisjonen (EUs «regjering»), og har noe makt til å påvirke hva slags saker Europakommisjonen skal fokusere på, som for eksempel arktispolitikk eller klima.

Klikk for stort bildeMange møtte opp til lanseringen i Europaparlamentet. Foto: Torjus Kleiven KandalHva er EUs arktiske politikk?
I 2016 publiserte Europakommisjonen og EUs High Representative for Foreign Affairs and Security Policy (EUs «utenriksminister») et veiledende strategidokument for EUs fremtidige arktiske politikk. Her satte de seg tre fokusområder («pilarer»): klimaforandringer, geopolitikk og en bærekraftig utvikling i Arktis. 

I mars 2017 fulgte Europaparlamentet etter og vedtok sin nyeste arktiske resolusjon, også her med parlamentariker Urmas Paet i spissen.

Les Europakommisjonens strategidokument om Arktis her.

Les Europaparlamentets resolusjon om Arktis her.