Europaparlamentet snudde om internasjonalt regelverk for havressurser

Europaparlamentet snudde om internasjonalt regelverk for havressurser

Foto: Hentet fra Regjeringens havstrategi-rapport - Klikk for stort bildeFoto: Hentet fra Regjeringens havstrategi-rapport

Resten av rapporten fra miljøkomitéen ble godkjent. 

Denne uken godkjente Europaparlamentet resolusjonen International ocean governance: an agenda for the future of our oceans in the context of the 2030 SDGs, som har sin bakgrunn i EUs ønske om en mer bærekraftig forvaltning av havressursene for å nå FNs bærekraftsmål for 2030 (les mer her).

Nord-Norges Europakontor har, på vegne av de nordnorske fylkeskommunene, uttrykt begeistring for Europaparlamentets engasjement for å skape sunnere og mer bærekraftige hav gjennom tiltak og internasjonalt samarbeid for å bekjempe blant annet forurensning og marin forsøpling.

Ny internasjonal regulering

Rapportforslaget fra Europaparlamentets miljøkomité ble tirsdag 16. januar 2018 godkjent som helhet, bortsett fra det mest kontroversielle avsnittet om internasjonal regulering av leting og utvinning av olje og gass og alle andre typer utnyttelse av havområdene:

Calls for international regulation of offshore oil and gas prospecting and extraction and all other types of exploitation of the oceans, the seabed and the beds and subsoil of territorial waters, EEZs and extensions of continental shelves”.

Nord-Norges Europakontor har siden miljøkomitéens forslag til rapport, fremmet at dagens regelverk, FNs havrettskonvensjon (UNCLOS), sier at statene skal beskytte det marine miljøet, men samtidig har rett til å utnytte ressurser til havs (f.eks. fiskeri, petroleum).

Flere norske og andre aktører har spilt inn at et nytt internasjonalt regelverk for ressursutnytting av havene ikke nødvendigvis vil føre til bedre sikkerhets- og miljøstandarder. Da er det bedre å heller eventuelt fornye eksisterende regelverk.

Nordområdene er nevnt flere ganger i rapporten, søk på Arctic og finn ut hvor mange ganger i hele den vedtatte resolusjonen her.

Forslag om forbud 

Allerede i september leverte vi innspill til sentrale europaparlamentarikere angående utkastet til rapporten, som da først skulle til behandling i miljøkomitéen. Les saken og kom til vårt innspill her.

I forkant av miljøkomitéens behandling av rapporten i november, arbeidet kontoret for at tilleggsforslaget “imposition of an international moratorium on oil or gas extraction and on prospecting with a view to oil or gas extraction in the high seas” ikke ble en del av rapporten. Det endte med at nevnte tilleggsforslag, om vern i internasjonalt farvann, falt før plenumsavstemningen i Strasbourg.

Vårt hovedbudskap til Europaparlamentet på disse tema, er at vi i Norge har strenge miljømessige krav til forvalting av våre havressurser, og gjør dem oppmerksom på at enkelte beslutninger kan få uheldige konsekvenser for nordnorsk næringsliv og kystsamfunn. Samtidig er det viktig at internasjonale aktører engasjerer seg på felles miljøutfordringer som dette.

Denne resolusjonen i Europaparlamentet er ikke rettslig bindende, men er et politisk signal til omverden hvordan EUs folkevalgte ønsker at framtidig forvaltning av havområdene bør gjøres.