Europaparlamentet erklærer klimakrise

Europaparlamentet erklærer klimakrise

Klikk for stort bildeFrans Timmermans, Kommisjonens eksekutiv visepresident for 'European Green Deal' © European Union 2019 EU må forplikte seg til å bli klimanøytrale innen 2050, mener Europaparlamentet.

Frem mot FNs klimakonferanse i Madrid 1 - 13 desember vedtok Europaparlamentet nylig en resolusjon som slår fast at det er en pågående global klimakrise. Dette var tema under plenumssamlingen i Strasbourg i slutten av november.

I tillegg ønsker Europaparlamentet at Kommisjonen skal ha 1.5-gradersmålet i bakhodet i alt de foretar seg på budsjett og lov-vedtak slik at man klarer å begrense global oppvarming til litt under 1.5 °C. 

I en separat resolusjon oppfordrer parlamentarikerne den nye Kommisjonen til å få på plass en klimastrategi under FNs klimakonferanse som foregår i Madrid i disse dager. Her legger Europaparlamentet blant annet opp til at man skal oppnå global klimanøytralitet så raskt som mulig, senest innen 2050.

Enkelte EU-parlamentarikere oppfordret nyvalgte Kommisjonspresident Ursula von der Leyen til å inkludere en reduksjon på 55% av utslipp av drivhusgasser innen 2030 i sin nye ”European Green deal”.

Les pressemeldingen her

Alle forslagene fra EU-parlamentet er i tråd med den nye Europakommisjonens ambisjoner på det grønne skiftet. Kommisjonspresident Ursula von der Leyen har blitt valgt på et omfattende grønt program, og skal allerede denne uken legge frem en ”European Green deal” på et ekstraordinært møte i Europaparlamentet.

Se agendaen her.

I oktober gikk Norge inn i EUs klimaavtale som øker det norske ambisjonsnivået i utslippskutt frem mot 2030.

Les mer om hva dette innebærer og hvordan dette kan påvirke Nord-Norge her.