Europaministeren roste de norske regionkontorene

Europaministeren roste de norske regionkontorene

Klikk for stort bildeEuropaministeren med representanter fra de norske regionkontorene i Brussel Maja Busch Sevaldsen

 

 

Elisabeth Vik Aspaker innledet årets RegioNor seminar under European Week of Regions and Cities i Brussel, og roste regionkontorenes arbeid.

Sammen med de andre norske regionkontorene inviterte Nord-Norges Europakontor til medlemsseminar på Norges Hus 10. oktober. Seminaret var en innledning til European Week of Regions and Cities 2016, tidligere kjent som Open Days, og hadde rundt 80 deltakere. Fra Nord-Norge deltok det representanter fra alle de tre fylkeskommunene, i tillegg til regionale forskningsfond nord, NHO Nordland og sametinget.  

 

 

Klikk for stort bildeEuropaministeren åpner RegioNor-seminaret under EWRC Iselin Rønningsbakk

Seminaret startet med en orientering fra Norges Europaminister; Elisabeth Vik Aspaker, om de mest aktuelle sakene i EU og om regjeringens arbeid for å styrke det europapolitiske samarbeidet mellom norske aktører. Aspaker nevnte økonomi, migrasjon og særlig Brexit som viktige tema både for regjeringen og EU. Storbritannia vil aktivere Lisboatraktatens utmeldingsartikkel 50 innen mars 2015, og Norge vil følge prosessen tett.    

 

 

 

 

 

 

 

Europaministeren roste de norske regionkontorene for deres bidrag med informasjon og kompetanse om EU og EØS, samt arbeidet for økt deltakelse i EUs programmer. - Regionenes rolle i Europa blir viktigere framover. Uten lokalt og regionalt engasjement og innsats i de store europeiske spørsmålene, vil ikke EU nå sine mål på viktige områder, som for eksempel klima og energi. Regionene spiller derfor en nøkkelrolle i den videre utviklingen i Europa, sier Europaministeren.

 

 

Klikk for stort bildeMarianne Bahr Simonsen fra NHO Nordland oppsummerer seminaret Iselin Rønningsbakk

Aspaker trakk også frem det nye kunnskapskontoret i Brussel, bestående av SIU, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, som en viktig ny ressurs og kontaktpunkt mellom regionkontorene og forsknings- og kunnskapsaktører i Norge. Leder av Forskningsrådets Brusselkontor, Yngve Foss, orienterte nærmere om kunnskapskontorets arbeid og prioriteringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalråden ved EU-delegasjonen, Eivind Lorentzen, presenterte de viktigste temaene i EUs regionalpolitikk de siste årene, og utviklingen frem mot 2020. Deltakerne fikk deretter lære mer om både Norge og EUs prioriteringer og innspill til Horisont 2020-arbeidsprogrammet for 2018-2020 fra seniorrådgiver i Forskingsrådet, Tom-Espen Møller. EU-delegasjonens miljøråd Jonas Fjeldheim orienterte om EUs pågående arbeid med kretsløpsøkonomien, og hvordan dette vil påvirke Norge. Mulighetsrommet for norske aktører gjennom EØS-midlene, prosjekteksempler og de pågående forhandlingene om programområder med mottakerlandene ble også presentert av Aleksandra Petie Einen fra EFTAs Financial Mechanism Office.

 

Se seminarprogrammet her og les mer om regionkontorenes medlemsseminar her.

 

 

Denne artikkelen er skrevet av Terje Gravdal ved Stavangerregionens Europakontor