Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

Klikk for stort bildeDen 16. desember la Europakommisjonen frem sitt arbeidsprogram for 2015. Programmet er veiledende for Kommisjonens tiltak for å sikre økt vekst, sysselsetting og investering i Europa.

Utgangspunktet for programmet er de 10 prioriteringene som ble presentert av Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker i juli i år.
 
Europakommisjonens visepresident Frans Timmermans uttalte at 2015 vil være et år der EU skal levere på flere felt, og at arbeidsprogrammet skal fungere som et veikart for å få Europa opp og gå igjen. Disse områdene vil være særlig viktige for Kommisjonen det kommende året:
  • En investeringsplan for Europa. Dette er den juridiske oppfølgingen av investeringsplanen som ble lagt fram i november, som etter planen skal tilrettelegge for offentlige og private investeringer for rundt 315 milliarder euro de neste tre årene.
  • En ambisiøs pakke for EUs digitale indre marked. Dette vil spesielt dreie seg om regulering av telekommunikasjon, men handler også om modernisering av opphavsrett, forenklede regler for elektronisk handel, forbedret cybersikkerhet og integrert digitalisering.
  • De første stegene mot en europeisk energiunion. Viktige punkter her er ivaretakelse av forsyningssikkerhet, økt integrering av nasjonale energimarkeder og reduksjon av europeisk energietterspørsel, samt avkarbonisering av energiforsyningen.
  • En mer rettferdig skattepolitikk. Dette innebærer en handlingsplan for bekjempelse av skatteunndragelse og –svindel.
  • En europeisk innvandringspolitisk agenda. Her ønsker man å utvikle en europeisk politikk for lovlig innvandring ved å tiltrekke kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland, innføre en solidarisk byrdefordeling mellom medlemslandene på asylfeltet og bekjempe menneskehandel.
  • En dypere sammenknyttet økonomisk og monetær union. Kommisjonen fortsetter arbeidet med å promotere økonomisk stabilitet og å trekke investorer til Europa.
 
Her finner du Kommisjonens samleside med mer informasjon om arbeidsprogrammet.