Europakommisjonen vil investere i blå vekst

Europakommisjonen vil investere i blå vekst

Klikk for stort bilde

Europeiske havområder har stort vekstpotensial. For å kunne realisere dette må den blå sektoren oppdatere kompetanse og kunnskap. 

Dette var ett av hovedbudskapene under European Maritime Day, en årlig konferanse arrangert av Europakommisjonen, som i år fant sted i Turku, Finland 18. mai.

 

 

Deltakere fra hele Europa, var enig i at teknologiutviklingen og digitalisering i fiskeri, akvakultur, skipsfart samt beredskap og sikkerhet går så fort at det er utfordrende for utdanningsinstitusjoner og bedrifter å følge med. Derfor må også EU sette fokus på utdanning og kompetansebygging, spesielt blant unge.

 

 

Smart spesialisering i blå vekst var også mye diskutert under konferansen. Det var blant annet ERRIN (European Regions Research Network) og CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) som presiserte den grunnleggende rollen som regioner har i utvikling av maritime og marine sektorer i Europa.

 

 

Norsk akvakulturindustri var nevnt som en rollemodell for akvakultur og lakseoppdrett i Europa, spesielt i Polen. For eksempel i Baltikum går mye av EU sine strukturfondmidler til utvikling av akvakultur, men som kommissær Karmenu Vella presiserte til plenum, ønsker kommisjonen å se flere investeringer i blå vekst og oppfordrer aktører i bransjen til å søke på lån hos det nye investeringsfondet (European Fund of Strategic Investment, EFSI). Norge er ikke en del av EFSI, men norske aktører kan samarbeide med aktører fra EU-land i prosjekter som får lån hos EFSI.

 

 

Stikkord for hele den blåe konferansen var klynger (clusters). Både Europakommisjonen og deltakere var enig i at utvikling av ny kompetanse, smart spesialiseringsstrategier og nye investeringer skal bearbeides i klynger hvor aktører fra næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning er med. Dette er greit å ha i bakhodet hvis man skal skrive søknader til EU-programmer som går på blå vekst.  

 

Les mer om European Maritme day her

 

Skrevet av: Kiira Keski-Nirva