– Europa trues av populisme

– Europa trues av populisme

Klikk for stort bilde

Juncker vil samle Europa til en mer solidarisk og stabil union

President i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, holdt i dag sin årlige State of the union-tale for Europaparlamentet i Strasbourg for å presentere Europakommisjonens prioriteringer for året som kommer og om unionens tilstand nå. Kommisjonspresidenten poengterte at Europa trues av nasjonalisme og populisme, og at et av de viktigste oppgavene for EUs medlemsland er å bygge et Europa som beskytter, et Europa som bevarer den europeiske levemåten, og et Europa som tar ansvar. 

 

Ett av hovedtemaene for årets tale var sikkerhet. Juncker foreslår å styrke EUs yttergrenser samt å opprette en felles militærstyrke med et europeisk hovedkvarter. Et felles militære for EU skal ifølge Juncker komplimentere NATO. Han understreker også at dette er den beste løsningen sett fra et økonomisk perspektiv da dagens løsning koster Europa mellom 20 og 100 milliarder euro hvert eneste år.

 

Juncker understreker også EUs rolle når det kommer til stabilitet og å dele byrdene i økonomiske nedgangstider. Dette skal skje gjennom å utvide det europeiske fondet for strategiske investeringer. Kommisjonspresidenten ønsker å doble varigheten til EUs investeringsplan og pumper inn 630 milliarder euro til investeringer. Størsteparten av midlene vil gå til digitalisering av økonomien. Kapitalmarkedsunionen skal også styrkes. I tillegg skal Kommisjonen utarbeide en investeringsplan for Afrika, som har potensiale til å bringe inn 44 milliarder euro i investeringer. Afrikas investeringsplan er knyttet til migrasjonsutfordringene, og poenget er at den skal tilby alternativer for dem som ellers ville blitt presset til en farlig reise for et bedre liv i Europa

 

Juncker nevner også nødvendigheten av solidaritet i EU. Han poengterer viktigheten av å beskytte enslig mindreårige asylsøkere, men sa også at denne solidariteten ikke kan presses frem, men må komme fra hjertet.

 

Kommisjonspresidenten kom nok ikke utenom Storbritannia og Brexit i årets state of the union tale, og er svært tydelig når han sier at ingen vil få «a la carte»-tilgang til det indre markedet. Han understreker også at Brexit må skje som fort som mulig, slik at EUs forhold til Storbritannia kan stabilisere seg og ta ny form.

 

Et av de mer diskuterte og kjente forslagene fra Junckers kommisjon de siste månedene, er fjerningen av roamingkostnadene i hele EU. Dette forslaget blir også adressert i Junckers tale, og han lover at dette er noe de skal levere på. Han sier også at vi skal få se et nytt og bedre utkast i neste uke, og at «when you roam, it should be like home». Så gjenstår det å se om kommisjonen holder det de lover, etter at et tidligere utkast ble lekket i forrige uke, hvor det kom frem at roaming kun skulle være gratis i 90 dager i løpet av 1 år.

 

Europakommisjonen skal levere sitt arbeidsprogram for 2017 til Europaparlamentet i slutten av oktober. I programmet legger kommisjonen fram konkrete tiltak for hvordan de skal implementere sine prioriteringer neste år.