EU vil betale for oppgradering av Malmbanan – kan øke kapasiteten til Narvik

EU vil betale for oppgradering av Malmbanan – kan øke kapasiteten til Narvik

Foto: Narvik Havn - Klikk for stort bildeOg det vil komme Nord-Norge og Ofotbanen til gode.

Pengene kommer fra det såkalte Connecting European Facility (CEF) som skal fremme grenseoverskridende samarbeid og løsninger innen europeisk transport-, energi- og telenett.

I forrige uke foreslo Europakommisjonen hele 44 milloner euro til et kjøresikkerhets- og trafikkstyringsprosjekt på Malmbanan, som i praksis betyr innføring av ERTMS.

ERTMS er en EU-standard og er fullt utviklet. Målet er at alle jernbaner i Europa skal ha samme type signalsystem. Dette gjør at det er lettere med jernbanetransport over landegrensene.

Norge må dekke selv

Norge er ikke med i CEF transport, men det er ventet at ERTMS vil bli innført på Ofotbanen, altså fra Riksgränsen til Narvik som i hovedsak må dekkes med norske midler. Den svenske regjeringen støttet dette EU-prosjektet da det ble foreslått høsten 2018.

Den endelige beslutningen fattes av Europakommisjonen etter at Europaparlamentet har gitt uttrykk for sine synspunkter, skriver Nord-Sveriges Europakontor.

Siden Malm- og Ofotbanen har kun ett spor, må togene ofte stå på stasjoner for å vente på motgående tog. Innføring av ERTMS vil bidra til å gjøre trafikken sikrere og mer effektiv, som igjen kan øke kapasiteten noe. Det er også flere planer om dobbeltspor på strekningen.

Mest trafikkerte strekning

Ifølge det svenske trafikverket innebærer ERTMS at innføringen av ERTMS betyr at det gamle systemet, ATC med optiske signaler på sporet som viser rødt eller grønt, erstattes av ny teknologi som sikrer at føreren mottar kjøremelding og annen informasjon direkte til en skjerm i lokomotivet. Dette betyr at sjåføren lettere får tilgang til viktig informasjon på en sikrere måte.

Denne togstrekningen er både Sveriges og Norges mest trafikkerte. I tillegg til malmstansport, er banen også viktig for varetransporten mellom Sør- og Nord-Norge. Mellom Kiruna og Narvik er det i dag totalt 22 malmtog i begge retninger.