EU ser på Arktis med nye øyne

EU ser på Arktis med nye øyne

Klikk for stort bilde Illustrasjon: Juan M. Sarabia

EU vil ha større investeringer i den europeiske delen av Arktis, og samtidig ivareta regionens sårbarhet for klimaendringer. 

Dette er noe av det vi kan forvente oss av tonen i den nye arktiske politikken som EU planlegger å lansere i midten av mars.  

 

EU-kommisjonen publiserte 1. februar 2016 et dokument (såkalt roadmap eller veikart) som gir et bilde av hvordan EUs arktiske politikk vil bli i framtiden.

 

EU-kommisjonen er åpenbart positiv til mulighetene for å utnytte ressurser i nord og ønsker å skape bærekraftig vekst i regionen, samtidig som man understreker at klimaendringene er en stor utfordring som man må bekjempe gjennom internasjonalt samarbeid.

 

– Utformingen av EU sin arktiske politikk er svært viktig for Nord-Norge og vi har jobbet både med EU-kommisjonen og EU-parlamentet for å ivareta Nord-Norges interesser. Det som er kommet fram i veikartet, ser lovende ut, sier Trond Haukanes, direktør ved Nord-Norges Europakontor.

 

Selve forslaget til ny arktisk politikk skal komme i mars, og blir da presentert for de 28 EU-landene i Rådet.

 

– Vi ønsker utvikling i vår landsdel og da er investeringer nødvendig, og ikke minst at regionene i nordområdene blir hørt og vektlagt i en strategi. Det er vi som bor der den arktiske politikken faktisk angår, sier han videre.

 

I forbindelse med utformingen av den nye politikken kommer EU-kommisjonen ikke til å introdusere nye lover og regler. Initiativet kommer derimot til å fungere som et rammeverk for EUs engasjement i Arktis, og undersøke hvordan de eksisterende finansieringsprogrammer og ressurser kan integreres og koordineres bedre.

 

– Vi er positiv til at EU engasjerer seg i nordområdepolitikk. Unionen er en viktig samarbeidspartner i nord, både for næringslivet, Arktisk Råd, Barentssamarbeidet, forskning, og i andre internasjonale sammenhenger. Vi ser at EUs politikk på dette området i større og større grad inkluderer samfunnene og livet i Arktis, det tror vi er bra, sier Haukanes.

 

EU har siden 2008 jobbet med en arktisk strategi som jevnlig har blitt oppdatert.

 

– Mange tenker på Arktis som et ubebodd område på toppen av verden, vi er glad for at en så viktig aktør som EU blir enda mer opptatt av de rundt fire millioner mennesker som faktisk bor i Arktis, der de aller fleste lever i den europeiske delen. Menneskene i nordområdene er blant dem som merker klimaendringene først, sier han videre. 

 

Dette initiativet er spesielt relevant for de EU-landene som også er medlem i Arktisk Råd, nemlig Finland, Sverige og Danmark samt observatørene Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Polen og Nederland. Initiativet er også relevant for EU sine relasjoner med EFTA-landene Norge og Island.

 

I tillegg har EUs arktiske politikk en spesiell ekstern dimensjon med tanke på de tre andre arktiske landene Canada, Russland og USA, men også øvrige arktiske aktører som Kina, Singapore, India, Sør-Korea og Japan.