EU på dagsorden i kommunesektoren

EU på dagsorden i kommunesektoren

Klikk for stort bildeEn ny rapport, lansert tidligere denne uken, viser at nesten 50 prosent av sakene i kommunesektoren i Norge blir berørt av EUs politikk og regler.

– Dette belyser hvor viktig det er at norsk kommunesektor benytter de kanaler og arenaer som finnes, for å påvirke utviklingen i EU, og gjøre det i en tidlig fase, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding fra KS.

Viktig med mer kunnskap

EUs lovgivning og politikk berører 49 prosent av sakene i kommunestyrer, gjennom EØS-avtalen og resten av avtaleverket. For fylkeskommuner er andelen 48 prosent.

- Det har vært hevdet at EU styrer kommunesektoren i stor utstrekning. Denne rapporten bidrar til å nyansere dette bildet. Det var behov for å få ny kunnskap på bordet, sier styreleder Helgesen.

Rapporten, bestilt av KS, er utarbeidet av by og regionforskningsinstituttet NIBR, og har gått gjennom sakslister fra møter i kommunestyrer og fylkesting over hele landet.

For kommuner er det hovedsaklig klima, miljø og regionalsaker som blir berørt av EU. Dette gjelder også for fylkeskommunene, men samferdselssaker peker seg i tillegg ut.

Den forrige rapporten fra NIBR fra 2008, viste at 73 prosent av sakene i kommuner og fylker potensielt var påvirket av EU. Den nye rapporten derimot, har sett på hvor mange saker som er direkte berørt. Utredningen har ikke sett på konsekvensene av berøringen.

Muligheter for Norge i nye EU-program

I tillegg til å se på berøring, har NIBR vurdert hvilken nytte kommuner og fylkeskommuner kan ha av å delta i EU-programmene «LIFE» og «Europe for Citizens».

«LIFE» er EUs miljø- og klimaprogram, og skal fremme iverksetting av EUs miljøpolitikk og miljølovgivning i medlemsland. Her fant NIBR høy overføringsverdi til norske kommuner og fylkeskommuner.

«Europe for Citizens» skal fremme likestilling og rettigheter, og fremme engasjement og deltakelse blant innbyggere i Europa. Her fremmes blant annet vennskapsbyer og regionale nettverk, som er relevant også for Norge.

 – Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner sikres adgang til relevante EU-programmer for perioden 2021-2027, og at ingen dører lukkes før det er gjort en skikkelig gjennomgang av nytteeffekten, oppfordrer Helgesen.

Les mer om utredningen, og om selve rapporten her.