EU ønsker å bli ledende på fiskeoppdrett

EU ønsker å bli ledende på fiskeoppdrett

FOKUS PÅ HAVBRUK: 20. mars inviterte intergruppen SEARICA til seminar om havbruk i EU. Foto: Emil Bremnes - Klikk for stort bildeFOKUS PÅ HAVBRUK: 20. mars inviterte intergruppen SEARICA til seminar om havbruk i EU. Foto: Emil BremnesSelv om det har gått nedover med EUs oppdrettsnæringer de siste årene, kan ting kan være på vei til å snu.

Senere år har nemlig vist tegn til vekst, og europeisk akvakultur har nå større omsetning enn noensinne. Mye skyldes et nært samarbeid mellom Europakommisjonen og medlemslandene, samt økonomisk støtte gjennom European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

EU står likevel for kun 2 prosent av verdens totale produksjon av oppdrettsfisk. 10 prosent av EUs behov dekkes i dag gjennom egen oppdrett. I dag spises det mye nordnorsk sjømat, særlig laks, i de europeiske hjem og restauranter, men lite kommer altså fra EUs egen produksjon. Omtrent 73 prosent av all norsk lakseeksport, målt i produktvekt, gikk til EU i 2017.

Fra både Kommisjonen og Parlamentets side ser vi nå signaler i retning mot å styrke og støtte opp om oppdrettsnæringen i EU. Mange taler for å fremsnakke oppdrettsnæringer, som hos mange har et negativt rykte.

– Mindre fangst, mer kultur

Under seminaret «Europe, the Ocean and Feeding the World», avholdt i Europaparlamentet 20. mars 2018, understrekte EUs fiskerikommissær Karmenu Vella målsetningen om å gjøre EU mindre avhengig av oppdrettsfisk fra utenfra unionen. Over 2/3-deler av all fisk som konsumeres i EU importeres, påpekte Vella.

PÅ PLASS: Nord-Norges Europakontor fulgte diskusjonene i parlamentet tett. Nærmest alle fremmet akvakultur som en bærekraftig form for matproduksjon. - Klikk for stort bildePÅ PLASS: Nord-Norges Europakontor fulgte diskusjonene i parlamentet tett. Nærmest alle fremmet akvakultur som en bærekraftig form for matproduksjon. Foto: Emil BremnesKommissæren mener EU bør støtte medlemslandene i å øke produksjonen, og ser på 25 % vekst for næringen innen 2020 som et høyst realistisk mål. Han uttalte videre at flere tiår med overfiske i europeiske hav har gjort det nødvendig med en mer bærekraftig utnyttelse av havressursene.

– Dersom vi skal kunne mate jordens befolkning, som om noen tiår er forespeilet å nå 10 milliarder, er en bærekraftig utnyttelse av havressursene sterkt nødvendig. Dessuten vil det generere økonomiske fordeler. Vi behøver mindre fangst og mer kultur, uttalte Vella i sin tale.

Står overfor utfordringer

Fra Europaparlamentets side ser vi også tegn til økt oppmerksomhet rundt oppdrett. European People’s Party (EPP), som er den største partigruppen i Europaparlamentet, har tatt initiativ til en egen rapport kalt «Towards a sustainable and competitive European aquaculture sector: current status and future challenges.»

MEP Carlos Jose ITURGAIZ ANGULO. Bildet er fra et tidligere møte i 2014. - Klikk for stort bildeMEP Carlos Jose ITURGAIZ er rapportør for rapporten om akvakultur. Bildet er fra et tidligere møte i 2014.Rapportøren for rapporten, Carlos Iturgaiz, mener EU står ovenfor en rekke utfordringer for å kunne bli ledende innenfor oppdrettssektoren. Under seminaret i parlamentet nevnte han blant annet plassmangel, lisensieringsproblemer, mangel på konkurranseutsetting, forbrukerinformasjon og utbredt misinformasjon som hindringer per dags dato.

Plenum i juni

Et utkast til rapport var til behandling i Europaparlamentets fiskerikomité (PECH), og det har kommet inn nesten 400 endringsforslag. Alle disse skal stemmes over i PECH. Komitéavstemningen har blitt utsatt, og vil etter all forventning finne sted den 14. mai.

Resultatet av avstemningen blir et endelig forslag til resolusjon, som så skal stemmes over i plenum i Strasbourg. Foreløpig dato for plenumsavstemningen er satt til 11. juni 2018.