EU nådde ikke målet om å stoppe overfiske innen 2020

EU nådde ikke målet om å stoppe overfiske innen 2020

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeFoto: Trym Ivar Bergsmo  

Gjennom sin Common Fisheries Policies (CFP) satte EU i 2013 et felles mål for å gradvis begrense, og stoppe overfiske, senest innen 2020. Det klarte de ikke, og nå er det kommet nye forslag for å forbedre fiskeriene.

Tenketanken Pew Analysis skriver at de seneste årene har EUs fiskekvoter blitt satt på et høyere nivå enn hva forskere har anbefalt, og oppfordrer EU til å følge forskernes råd, samt øke innsatsen for å gjenoppbygge fiskebestander.

Interessert i statistikk rundt EUs fiskerier? Her kan du lese om alt fra flåtestørrelse til import av ulike fiskearter i EUs seneste fiskeristatistikk.

Foreslår nye målestandarder for Europeiske fiskerier

Europaparlamentets fiskerikomite har lagt fram et resolusjonsforslag for Parlamentet omkring overfiske. De sier at med klimaendringer og økt press på fiskebestander holder det ikke lengre å beskytte og konservere, men man må jobbe for å gjenoppbygge og restaurere fiskebestander i Europa.

Det foreslås å sette en ny standard for å måle bærekraftige fangstkvoter, hvor man skal gå fra MSY (Maximum Sustainable Yield) til MEY (Maximum Economic Yield). Forskjellen på MSY og MEY er at målet til førstnevnte er å regne ut hvor mye fisk som kan tas opp og fortsatt opprettholde et bærekraftig bestandsnivå, altså strekke fangstnivået så mye som bærekraftig mulig.

Til sammenligning tar MEY høyde for å havne noe under dette, og tar med i beregningen økonomiske langtidsfordeler med mer robuste fiskebestander som tåler svingninger og endringer i miljøet bedre.

Les hele resolusjonsforslaget her.

Ønsker å kartlegge EUs fiskebestander ved hjelp av fiskeflåten

Ett annet mål i forslaget er å kartlegge fiskebestandene i Europa innen 2025 for å kunne ta bedre avgjørelser rundt fangst og kvotesetting. Tidligere i år gikk EU inn for å verne 30% av havområder, og de foreslår at halvparten av disse havområdene skal få en sterk beskyttelsesgrad.

Dette vil gjøre at det kan bli fullt ut fredet, og ikke bare beskyttet fra kommersielt fiskeri. I prosessen ønsker de å involvere lokale fiskesamfunn og fiskere i kartleggings og overvåkingsprosessene, et tiltak som har blitt diskutert i Norge tidligere.

Vi ser også at EU tar grep for å berge Europeiske fiskebestander, der det for eksempel har vært nedlagt forbud på å fiske den sterkt truede Øst-Baltiske torsken siden i fjor sommer. Med The European Green Deal vil det bli lagt ned større innsats for å sikre et godt og bærekraftig fiskeri. Selv om EU har utfordringer rundt overfiske, så går man nå inn for å få skikkelig bukt med problemet.

Les om hvordan fiskeforbudet påvirker fiskeriene i Polen her, og her.

Er du interessert i å følge med på seneste utvikling i Europeisk fiskeripolitikk? En gang i måneden sender vi et nyhetsbrev om fisk og EU, send en mail til post@northnorway.org så får du seneste oppdateringer fra kontinentet.