EU-leder trapper opp klimamålene

EU-leder trapper opp klimamålene

Klikk for stort bilde 

– Med NextGenerationEU har Europa en unik mulighet til å skape egne endringer. EU har visjonen, planen og investeringene til å gjøre Europa grønn.

I dag holdt EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, sin første State of the Union tale. Talen er kommisjonspresidentens årlige oppdatering på alt som er gjennomført det siste året. Den adresseres til Europaparlamentet, og fungerer i hovedsak som en utstaking av kursen videre.

Se eller les hele State of the Union her.

I tillegg til talen sendte også kommisjonen inn ett Letter of Intent med EUs hovedsatsinger for 2021. Her ligger den nye Arktis-strategien til EU som et eget arbeidslistepunkt, og strategien vil bli en viktig del av hvordan EU jobber for å bedre deres posisjon i verden.

Talen handlet om å sette mål for hvordan Europa skal komme styrket ut av koronakrisen, og hvordan Unionen jobber med å takle klimakrisen og overgangen til et grønnere Europa.

Presidenten begynte talen med å adressere hvordan Europas helsesystemer har håndtert koronapandemien, og roste helsearbeideres innsats under pandemien. Krisen har vist hvor viktig europeisk samarbeid er på helsefronten.

Hun trakk fram at man burde arbeide med å skape et  bredere helsesamarbeid innad i unionen, og von der Leyen la fram ideen om å skape en Europeisk helseunion. Siden det i dag er medlemslandene selv som håndterer egen helsepolitikk og samarbeid vil det være interessant å se om landene ønsker forslaget velkommen, og om EU vil spille en større rolle på helsefronten framover.

Økte klimakutt

I talen la von der Leyen fram mål for økte klimakutt innen 2030. Kommisjonen ønsker å øke kuttene fra 40% til 55%, og heve EU enda mer på internasjonalt nivå. Her var Norge blant de første landene til å melde inn klimamålene, og vi har selv som målsetting å kutte 50% av våre egne utslipp innen 2030. Så langt er det bare Norge og 7 andre land som har meldt inn konkrete klimakuttmål.

Nysgjerrig på hva kommisjonen har jobbet med det siste året? Les rapporten her.

Presidenten sier at det er essensielt for Europa å ta en ledende rolle i arbeidet for å stoppe klimaendringene, og at målet om 55% utslippskutt innen 2030 er ambisiøst, men også oppnåelig og viktig for å oppnå klimanøytralitet innen 2050.

– Vi vet at endringer trengs, og vi vet også at det er mulig, sa von der Leyen etter at hun fortalte at EU økte sine klimakuttmål.

Presidenten diskuterte også hvordan EU ønsket å ta en ledende rolle i verdenssamfunnet, og behovet for reformer og endringer i multilaterale organisasjoner. Hun la vekt på at det vil være viktig å skape endringer blant annet WTO, og at EU skal spille en sentral rolle i å styrke organisasjonens posisjon.

Ny Schengen-strategi

Schengen ble også kort diskutert i talen, hvor president sier at kommisjonen vil legge fram en ny strategi for samarbeidet i løpet av den kommende tiden. Von der Leyen sier at kommisjonen ønsker å stake ut en kurs for å styrke og opprettholde et velfungerende Schengen-område for å bryte ned barrierene i det indre markedet. For Norge vil det altså være interessant å følge med på utviklingen på Schengen-strategien i tiden framover.

I løpet av talen tok presidenten opp en rekke ting, med overgangen til et grønt og bærekraftig Europa som en rød tråd gjennom det hele. Målet framover vil være å forvandle Europa til et grønt, digitalt og robust samfunn.