EU-kommisær: Tromsø er en motor for bærekraftig utvikling i Arktis

EU-kommisær: Tromsø er en motor for bærekraftig utvikling i Arktis

Klikk for stort bildeKommisær for miljø og fiskeri Karmenu Vella snakker til forsamlingen. Helle Hamnevoll Under en konferanse i Waterloo presenterte miljø- og fiskerikommisær Karmenu Vella Europakommisjonens synspunkter på EUs rolle i Arktis.

Konferansen fant sted 4. mars og hadde tittelen "Conserving the Arctic - A stronger role for Europe?"

 

Kommisæren understreket at nye økonomiske muligheter i nord som følge av issmelting må underbygges av kunnskapsbaserte styringsmekanismer og høye sikkerhetsstandarder. Det var i denne sammenhengen at Tromsø sammen med Rovaniemi i Finland ble trukket fram som viktige ekspertisesentra for arktisk forskning.

 

Videre beskrev Vella EU som en «nøkkelaktør i arktiske spørsmål», men vektla samtidig at interessene til arktiske stater, herunder Norge, må inkluderes i EUs kommende Arktis-strategi. I følge kommisæren er EUs viktigste rolle å være en pådriver for internasjonalt samarbeid og regional utvikling, blant annet gjennom forskningsprogrammet Horisont 2020.

 

Matthew King, enhetsleder i EUs fiskeridepartement DG MARE gjenga kort resultatene av høringen «Streamlining EU funding in the Arctic», der Nord-Norges Europakontor på vegne av fylkeskommunene leverte et innspill i desember. Et interessant poeng her var at aktører sør for polarsirkelen betraktet forskning som viktigst, mens aktører nord for polarsirkelen understreket nødvendigheten av investeringer i infrastruktur.

 

Greenpeace sto som arrangør av konferansen, og miljøvern var derfor et sentralt punkt på agendaen. Diskusjonen dreide seg blant annet om et foreslått Arktisk naturreservat, i likhet med Miljøprotokollen for Antarktis.

 

Under konferansen var det tydelig at interessen for Arktis er stor også blant ikke-arktiske stater, og at Norge betraktes som en ansvarlig arktisk aktør med tanke på næringsvirksomhet. Blant annet hadde Frankrike en representant i debattpanelet, og kongelige personligheter fra Belgia og Nederland var til stede som innledere.