EU endrer reglene

EU endrer reglene

Klikk for stort bildeDifferensiert arbeidsgiveravgift

Etter mange år med hard jobbing blant annet fra norske myndigheter, Nord-Norges Europakontor, fylkene og andre pressgrupper kan Norge igjen innføre reduserte satser for transport og energi-sektoren i Nord-Norge, i differensiert arbeidsgiveravgift-ordningen.

Europakommisjonen godkjente de nye unntaksbestemmelsene i mai, for å gjøre det lettere for offentlige myndigheter å gi kompensasjon til selskaper for de ekstrakostnadene bedriften blir påført på grunn av store avstander og andre forhold i enkelte regioner. Transport- og energibedrifter har per i dag full arbeidsgiveravgift, men med de nye EU-reglene kan igjen energi- og transportbedrifter få redusert arbeidsgiveravgift når dette er godkjent under budsjettbehandlingen til høsten. Da vil ordningen tre i kraft fra 2018.

Transport- og energisektoren ble tatt ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i 2014, da EU endret statsstøtteregelverket.

Arbeidet ikke over

Selv om det er gledelige nyheter at transport- og energisektoren igjen kan komme inn under ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift betyr ikke det at jobben i Brussel er over. EU går nå i gang med å revidere budsjettet etter 2020, og det vil bli hard kamp om midlene. For at Norge skal få beholde ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er vi avhengige av at Sverige og Finland sine nordområder får allokert regionale midler over EU-budsjettet. Og det er her vi på Nord-Norges Europakontor sammen med regionale myndigheter fra Nord- og Midt-Sverige og Nord-Øst Finland jobber tett opp mot Europakommisjonen for å få de til å forstå viktigheten av at disse midlene skal bevares slik de er i dag. 

 

Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at arbeidsgivere i de ulike sektorene i norske distrikter betaler lavere avgift enn den opprinnelige satsen på 14,1 %. Bedriftene betaler ulike satser av arbeidsgiveravgiften avhengig av hvor i landet de befinner seg. Satsen per i dag er 0 i Finnmark og Nord-Troms og på det høyeste nivået med 14,1 % for eksempel i Oslo.